Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatások ellátására hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdést kötött 2015. december 18. napon 2016. január 1-tõl 2020. december 31-ig terjedõ határozott idõre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 216/2015.(X.29.) számú határozata alapján a szolgáltató a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet elõírásainak megfelelõen elvállalja Nagykanizsa Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén található ingatlanokon létesített közmûpótló mûtárgyakban összegyûjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék kezelését, ártalmatlanítása céljából történõ, igény szerinti gyakoriságú gyûjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését.
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdés

A települési szilárd hulladék begyûjtésével, szállításával, elhelyezésével, ártalmatlanításával az Önkormányzat a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t bízta meg. Az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó ármegállapító joga megszûnt.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés I. számú módosítása

A víz- és csatornadíjak mértékérõl, a számlázás és a díjfizetés feltételeirõl a törvényi változások miatt a szolgáltató, üzemeltetõ jogosult dönteni, Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város a helyi tömegközlekedés szolgáltatását az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörûen mûködõ Részvénytársasággal kötött 2018. december 17. napon aláírt határozott idõre szóló (2019.01.01.-2020.12.31.) közszolgálati szerzõdés alapján láttatja el.
ÉNYKK Zrt. közszolgáltatási szerzõdés

Minden további a szolgáltatással kapcsolatos információ megtalálható a szolgáltatók honlapján.