Dénes Sándor (FIDESZ-KDNP)
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/332-8578
E-mail cím: denes.sandor@nagykanizsa.hu
1957-ben születtem Nagykanizsán. Négy gyermekem és egy unokám van. Feleségem: Nagy Tünde középiskolai tanár a Batthyány –gimnáziumban. 1975-ben érettségiztem a Landler Jenő Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetemen szereztem kémia-fizika szakos tanári diplomát. Tanári pályámat a Cserháti Sándor Szakközépiskolában kezdtem, ahol 12 évig dolgoztam. 1994-től a Batthyány Lajos Gimnáziumban tanítok. 1997-1998 között Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési osztályán dolgoztam középiskolai referensként. 2000-ben „Oktatási minőségügyi manager” képzésben vettem részt. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést kaptam. 2004-2009 között iskolánk igazgatója voltam.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/348-7838
E-mail cím: karadi.ferenc@nagykanizsa.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/20/231-4850
E-mail cím: nandortoth@freemail.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám:
E-mail cím:
56 éves agrárüzemmérnök vagyok. 13 éves fiúgyermekemmel Nagykanizsán élek. A kiskanizsai szülői házhoz kötnek gyermekkori élményeim és életem meghatározó emlékei. Már diákkoromtól kezdődően mezőgazdasági tevékenységgel, később szőlőszaporító anyagok előállításával foglalkoztam, így továbbtanulásom is erre az irányult. 1979-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagykanizsai Karán szereztem diplomát. 1980-ban a gödöllői Agrártudományi Egyetemről műszaki tanárként kerültem ki. A Thúry György Kereskedelmi Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában gyakorlati oktatásvezetőként 3 évet tanítottam, egyidejűleg az iskola vezetésének is tagja voltam. A tanári fizetés kiegészítéseképpen fakitermeléssel és faértékesítéssel foglalkoztam a FATÉRT Gmk. keretén belül. Az idő közben megszerzett felsőfokú áruforgalmi szakvizsgával elnyertem a RÖVIKÖT nagykanizsai raktáráruházának igazgatóhelyettesi állását. Később, pályázat útján, 1987-ben Budapestre kerültem a Kőbányai Sörgyár marketing osztályvezetői állásába. A rendszerváltoztatást követően egy sörforgalmazói szerződéssel távoztam, majd megalapítottam egy sörforgalmazó céget, ami 2000-ig működött. 2000-től szellemi és fizikai alkotómunkát végeztem. 2009-től egy ingatlanirodát vezettem. Ebben az időszakban találtam rá és önkéntes munkával segítettem azt a közösséget, amely olyan gazdasági és társadalmi iránymutatást jelölt ki irányelveivel és céljainak 21 pontjával, amellyel azonosulni tudtam. Ez a szervezet a Magyarok Szövetsége. 2012-től a Türr István Képző és Kutató Intézetben dolgoztam. Jelenleg agrárvállalkozó és oktató vagyok.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/2040-865
E-mail cím: balogh.laszlo61@chello.hu
1961-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 1971 óta lakom Nagykanizsán.

A jelenlegi Batthyány-gimnáziumban érettségiztem 1980-ban, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem fizika – matematika – számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-tól visszatértem a gyökerekhez: volt gimnáziumomban tanítok. Közben okleveles humánökológus képesítést is szereztem 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, így a természet és a környezet védelme is közel áll hozzám.

1994 óta a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese voltam. Munkám során többször szerveztem városi szintű környezetvédelmi akciót és kulturális rendezvényeket. Így közéleti embernek is mondhatom magam. 2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést szereztem. Több civil szervezetnek vagyok tagja. Büszke vagyok sok közéleti szereplésemre. A „Pannon Tükör” kulturális folyóirat társadalmi szerkesztőbizottságának elnökeként is teszem a dolgomat 2007-től.

2009-től lettem a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója!

1998 és 2002 között önkormányzati képviselő voltam, és egyben az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát vezettem elnökként. 2002 és 2006 között ugyanezen bizottság külsős tagja voltam. 2006-tól ismét önkormányzati képviselő vagyok és ismét az OKISB (ma Humán Bizottság) elnöke (2010-ben, 2014-ben újraválasztottak). Fontos számomra, hogy a nagykanizsai református gyülekezet presbitereként is szolgálhatok 1992-től.

Főbb publikációim:

- Zemplén Győző a tudós és tanár (Fizikai Szemle, 1979/9) - humánökológiai cikksorozat a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban (1991-1995) - Nagykanizsa város és környéke környezetállapoti alapfelmérése (Nagykanizsai Honismereti Füzetek, 7/1994) - a Kanizsa Enciklopédia környezetvédelmi szócikkei (B.Z. Lapkiadó Kft., 1999) - A természet egysége – a fizika néhány kultúrtörténeti vonatkozásáról (tanulmány) (kiadta a Zala Megyei Pedagógiai Intézet, 2002) - Könyvszemle: Kovács László: Fizikusok és tanárok (Vasi Szemle, 2013/2. szám) - köszöntők, megnyitók, előszók, nekrológok, közéleti írások a helyi médiában, könyvekben

Kitüntetéseim: Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Díja (1996), „RynoLander” Díj (1996), Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány I. díja kutatói pályamunkáért (2000,2004)

Hobbim: természetjárás, olvasás, futás.

Nyelvtudásom: angol (egyetemi záróvizsga), orosz (egyetemi záróvizsga, érettségi), német (4 év gimnáziumi tanulmány).

Nős vagyok, feleségem a Batthyány-gimnázium magyar-német szakos tanára: Baloghné Harkány Judit. Két gyermekünk van: Anna pszichológus („Válaszút” Református Drogmentő Misszió) és Júlia jogász (Külgazdasági és Külügyminisztérium).


Tisztelt Választópolgár! Balogh László vagyok: tanár, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója. 1998-tól vagyok több ciklusban önkormányzati képviselő és az Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport Bizottság (ma Humán Bizottság) elnöke.

A Vörösmarty u. 67-ben lakom egy családi házas környezetű 16 lakásos társasházban. Ezért is indultam az ÉK-i városrészben új képviselőjelöltként: itt élek, munkahelyemre nap mint nap gyalog és autóval erre járok. Eddigi közéleti tapasztalataimmal remélem hasznos közvetítője és sokszor megoldója tudok lenni az itt lakók problémáinak.

Együttműködésemet ajánlom mindenkinek; különösen azoknak, akik keresztény, nemzeti és kanizsai értékek mellett állnak ki. Hiszek abban, hogy Kanizsa értünk szépül.

Ígérem, hogy továbbra is gyakran tartok fogadóórát; nyilvános a mobiltelefonszámom és az internetcímem. Tisztelettel ajánlom a választók figyelmébe hozzáértésemet és tisztességemet a szolgálat hangsúlyozásával.

Elsődleges célom az ÉK-i városrész meglévő értékeinek megvédése és továbbfejlesztése. A 2. számú választókerület (5., 6., 7., 8. szavazókör) legyen még esztétikusabb! Képviselői „12 pontom”: 1. A lakótelepi környezet játszóeszközeinek, kerti bútorainak, zöldterületeinek karbantartása, fejlesztése! A közterületek fokozottabb takarítása!
2. Út- és járdarekonstrukciók bőven történjenek!
3. A lakótelepi házak felújításának további támogatása!
4. A közbiztonság további növelése a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével!
5. A város É-D-i közlekedésének javítása!
6. A kerékpáros közlekedés körülményeinek további fejlesztése!
7. A parkolási lehetőségek javítása!
8. Kanizsa természeti, építészeti, közösségi értékeinek: az ún. „kanizsaikumoknak” különös odafigyeléssel való megbecsülése!
9. A volt Thury-sportpálya területén sportkomplexum létrehozása! A Mészáros Lázár utca környékén játszótér-sportudvar létrehozása!
10. Intézmény-felújítások! Az oktatás, a kultúra és a sport területeinek összehangolt működtetése! A kultúra önmagán túlmutató érték!
11. A megélhetési körülmények javítása, közvetítés a munkahely-keresésben, a térségi gondolkodás fejlesztése!
12. Együttműködési „iszony” helyett együttműködő viszonyokat a városba!


Balogh László

igazgató – Batthyány Lajos Gimnázium

a 2. számú nagykanizsai választókerület képviselője a FIDESZ-KDNP támogatásával
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/70/373-4062
E-mail cím: gybedo@gmail.com
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/573-5574
E-mail cím: bizzer (kukac) upcmail (pont) hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/70/509-3149
E-mail cím: drerdoslaszlo@hotmail.com
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/9573-374
E-mail cím: fodugyvi@t-online.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/371-9613
E-mail cím: gabris.jacint (kukac) gmail.com
Nagykanizsán születtem és nőttem fel. Feleségemmel Kiskanizsán lakunk. Ötgyermekes, pedagóguscsaládból származom. Több diplomám és szakmai végzettségem van. 2004-től a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozom, mint középiskolai tanár, illetve 2008-tól két évig az iskolavezetés tagjaként, szakmai igazgatóhelyettes voltam. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán oktattam külső óraadóként több évig. Szaktanácsadóként, szakértőként számos területen (tanügyigazgatás, informatika, könyvtártudomány, szakképzés, minőségirányítás, gazdálkodás, jog, stb.) tevékenykedek, több országos szervezetnek is tagja vagyok. Számos pályázat írásában, lebonyolításában is részt vettem és veszek. 2010 októberétől önkormányzati képviselőként dolgozom egy jobb és élhetőbb Nagykanizsa érdekében.
Gábris Jácint honlapja
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/284-8756
E-mail cím: gyalokai.zoltan@zalavolan.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/640-8671
E-mail cím: horvath.jacint@gmail.com
ÖNÉLETRAJZ

Iskolák


Felsőoktatás
2001-2004 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, mérnökközgazdász, vállalatgazdasági szakirány (levelező képzés)

1995-2000 “Szent István” Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Gödöllő, környezetgazdálkodási agrármérnök, területi tervezés szakirány

Középiskola
1991-1995 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Egyéb képzés
2003. Nemzetközi Bankárképző Központ ZRt., Budapest, „A Strukturális Alapok felhasználásának gyakorlata”
2001. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, “EU-konform agrártámogatási rendszer” (8 hét)

Nyelvismeret


- Német középfokú „C” típusú nyelvvizsga
- Angol társalgási/tárgyalási szintű ismerete

Szakmai tapasztalatok


2011. 03-tól SWH Consulting Kanizsa Tanácsadó Kft.
tulajdonos, ügyvezető

2007. 11-tól Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

2003. 08-tól Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
stratégiai tervező munkakör (2007. márciusától cégvezető)

2001. 01 – 2003. 07. Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési
Társulása / vidékfejlesztési menedzser, munkaszervezet vezető

1999. 09 – 2000. 12. Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési
Társulása / vidékfejlesztési program tervezője, megbízási jogviszonyban

Számítástechnikai ismeretek


- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint felhasználói szintű ismerete és alkalmazása
- Internet / e-mail (Internet Explorer, Netscape Navigator, MS Outlook)
- ArcView (GIS) térinformatikai szoftver alkalmazása

Egyéb


- „B” kategóriás jogosítvány

Hobby, érdeklődési kör


- Sport (vívás, futás, vitorlázás), környezetvédelem

Kitüntetés


- Pro Régió díj – miniszteri kitüntetés, 2010.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/368-2826
E-mail cím: jerausekistvan@freemail.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/301-8185
E-mail cím: szmarta25@hotmail.com
Szakmai önéletrajz

1964-ben születtem Nagykanizsán. A Landler Jenő Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben. 2014-ben végeztem a Pannon Egyetem MBA képzésén okleveles közgazdászként, alapdiplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem. Német középfokú nyelvvizsgám mellett két felsőfokú szakképesítéssel is rendelkezem: mérlegképes könyvelő és humánerőforrás menedzser oklevelem van.

Két gyermekem Budapesten él, fiam a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnök informatikus végzettséget, lányom a Pécsi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd mérlegképes könyvelő oklevelet.

2011. óta dolgozom a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezeténél, a Nagykanizsai területi szervezet vezetőjeként.
A közéletben való részvétel, a másokkal együtt, másokért, városunkért tenni akarás régen megfogalmazódott bennem.
2002-ben külső bizottsági tagként kezdtem az önkormányzati munkával való ismerkedést, a Szociális és Egészségügyi Bizottságban.
2006-ban a keleti városrészben kaptam bizalmat az ott élőktől az önkormányzati képviselői munkához. A Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett 2008-ban a Pénzügyi Bizottság munkájába is bekapcsolódtam.
2010. óta a belváros egyik képviselőjeként dolgozom a testületben.

Politikai és közéleti tevékenységemet mindig a szakmaiság, az erkölcsi tisztaság, az egyenesség, az együttműködési készség, a megfontolt döntések jellemezték. Ezt a szellemiséget tudom felajánlani Önöknek az elkövetkezőkben is.

Ahhoz, hogy a vállalt feladatomat a választókerületemben lakók megelégedésére tudjam végezni, feltétlenül számítok az itt élők segítségére: a megoldásra váró problémák felvetésére, elvárásaik, véleményeik, ötleteik megfogalmazására, az „együttgondolkodásra”. Tisztelettel várom Önöket képviselői fogadóóráimon, minden hónap első hétfőjén 17 – 18 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Telefonon vagy e-mailen is állok rendelkezésükre, a 0630/301-8185-ös mobilszámon, illetve a szmarta25@hotmail.com vagy a szolosi.marta@fidesz.hu e-mail címeken.