Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

   1. Javaslat Nagykanizsa  Megyei Jogú    Város Önkormányzata  2019. évi költségvetésérõl   szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

    Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2020. évi munkatervére (írásban)

    Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Tájékoztatás a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról (írásban)

    Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

  1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat a   Szociális,   Egészségügyi  és   Környezetvédelmi    Bizottság    ügyrendjének   elfogadására (írásban)

    Elõadó: Dr. Schauta Marcell bizottsági elnök

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Javaslat a  Nagykanizsai  Egyesített   Bölcsõde  Szakmai  Programjának    módosítására   (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

Zárt ülés:

 

  1.   Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjainak megválasztására (írásban)

      Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1.   Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ    elnyerésére (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat a   Garzonházban  lévõ  önkormányzati  bérlakás bérleti   jogának  elnyerésére     (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat a Nagykanizsa,   Kodály   Z.  u.  10.  szám     alatti    nyugdíjasházban     lévõ    üres  önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Zakó László vezérigazgató