Elnök:
Horváth Jácint

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Erdõs László
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok:
Baj József
Csörgei Sándorné
Gelencsér Andrea
Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

- Kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 3.Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

5. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

6. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.  Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtár szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetnél az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 10. Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

  1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

       Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

       Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

                                           Szabó István vezérigazgató

                                           Szirtes Balázs ügyvezetõ

                                           Tar Mihály ügyvezetõ

  1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

  3. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

 4. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

  1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 7. Tájékoztató Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulásánál a pénzeszköz átadási megállapodások vizsgálata tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási osztályán a 2019. október 13. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenõrzése tárgyában végzett soron kívüli, pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 11. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  15. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. teékenységi körének bõvítésére (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

17.  Javaslat a "Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével" címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor

18. Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Javaslat zárt ülésre:

 12. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 13. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ