Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Dr. Fodor Csaba
Horváth Jácint
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat az INVATER térinformatikai rendszer karbantartására vonatkozó ajánlatkérésre vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

Zárt ülés:

 

2. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Fröhlich Klára felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

 

3. Javaslat a „Murakeresztúr - Õrtilos kerékpárút tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás végleges közbeszerzési dokumentumainak elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó

 

4. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárói feladatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

5. Javaslat Központi Óvoda Pipitér Tagóvodájának tetõbeázása miatt szükséges javítási munkák elvégzése tárgyában történõ ajánlatkérésre és az ajánlatkérési dokumentáció elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

6. Javaslat hardveres infrastruktúra beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

7. Javaslat az épülõ Sport- és rendezvénycsarnok környezetében elhelyezendõ katonai emlékmû tervezési munkáinak vállalkozásba adásához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre.)

 

8. Javaslat az épülõ Sport- és rendezvénycsarnok környezetében elhelyezendõ Dózsa György mellszobor tervezési munkáinak vállalkozásba adásához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre.)

Meghívó
 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárói feladatok ellátása tárgyában történõ ajánlatkérésre (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az épülõ Sport- és rendezvénycsarnok környezetében elhelyezendõ katonai emlékmû és Dózsa György szobor tervezési munkáinak vállalkozásba adásáról szóló eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a „Tervezési szerzõdés a Murakeresztúr (Molnári) - Õrtilos községek összekötését biztosító kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában” tárgyú közbeszerzési eljárás közbensõ döntésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: dr. Czitronyi Máté közbeszerzési tanácsadó

 

 1. Javaslat a Hevesi – Rózsa utcai körforgalmú csomópont tervezési munkáinak vállalkozásba adásáról szóló eljárás lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Közép-Európai Informatikai Diákolimpia zárórendezvényét követõ állófogadás lebonyolítása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat 2020. évi Ünnepi Közgyûlés utáni vendéglátással egybekötött állófogadás lebonyolítása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a képviselõi porátlra.)

 

 1. Javaslat Közép-Európai Informatikai Diákolimpia zárórendezvényét követõ állófogadás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a képviselõi porátlra.)

 

 

 

 

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Földgáz beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat 2020. évi Ünnepi Közgyûlés utáni vendéglátással egybekötött állófogadás beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Hevesi – Rózsa utcai körforgalmú csomópont tervezési munkáinak vállalkozásba adásához szükséges döntések meghozatalára

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az épülõ Sport- és rendezvénycsarnok környezetében elhelyezendõ katonai emlékmû és Dózsa György szobor tervezési munkáinak vállalkozásba adásához szükséges döntések meghozatalára

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat RotateQ oltóanyag beszerzése tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadására

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történõ adatok szolgáltatása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadására

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történõ adatok szolgáltatása tárgyában történõ ajánlatkérésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat "Földgáz beszerzés 2020" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat Központi Óvoda Attila Tagóvoda villamos hálózat rekonstrukció tervezése tárgyában beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat az „Földgáz beszerzés” tárgyában a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak kijelölésére (írásban) [Az elõterjesztés korábban kiküldésre került.]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Központi Óvoda Attila Tagóvoda villamos hálózat rekonstrukció tervezése tárgyában az ajánlattevõi kör és az ajánlatkérési dokumentáció elfogadására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) [Az elõterjesztés korábban kiküldésre került.]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagy-Magyarország Emlékmû D-i oldalán elhelyezésre kerülõ emléktábla gyártási és elhelyezési munkáira beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat ROTATEQ oltóanyag beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila elnök

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Villamos energia beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó