Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Dr. Fodor Csaba
Horváth Jácint
Meghívó

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

  1. Javaslat a Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila elnök

 

 

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat „Villamos energia beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó