Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Dr. Fodor Csaba
Horváth Jácint
Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történõ adatok szolgáltatása tárgyában történõ ajánlatkérésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat "Földgáz beszerzés 2020" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat Központi Óvoda Attila Tagóvoda villamos hálózat rekonstrukció tervezése tárgyában beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat az „Földgáz beszerzés” tárgyában a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak kijelölésére (írásban) [Az elõterjesztés korábban kiküldésre került.]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Központi Óvoda Attila Tagóvoda villamos hálózat rekonstrukció tervezése tárgyában az ajánlattevõi kör és az ajánlatkérési dokumentáció elfogadására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) [Az elõterjesztés korábban kiküldésre került.]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagy-Magyarország Emlékmû D-i oldalán elhelyezésre kerülõ emléktábla gyártási és elhelyezési munkáira beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

 

 1. Javaslat ROTATEQ oltóanyag beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a képviselõi portálra.)

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Adásvételi szerzõdés elektromos gépjármû beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás értékelésére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Közbeszerzési Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila elnök

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat „Villamos energia beszerzés 2020” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére (írásban)

Elõadó: Dr. Fröhlich Klára Felelõs Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó