BIZALMAS

Javaslat a 1148/1/A/12 hrsz-ú - Rozgonyi u. 1. 1. emelet 12. számú nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges hozzájárulás megadására

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

1. sz. kiegészítés - Független könyvvizsgálói jelentés

 2. sz. kiegészítés - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezése

 3. sz. kiegészítés-Kivonat az Önk.Érd.Fórum ülésérõl

4. sz. kiegészítés- Módosító javaslat

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Kiegészítés-Kivonat az Önk.Érd.Fórum ülésérõl

 

 1. Javaslat Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Kiegészítés

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND

Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a Milleniumi Sétakert turisztikai fejlesztése címû egyedi támogatási kérelem benyújtására

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

 Szabó István vezérigazgató

 Szirtes Balázs ügyvezetõ

 Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 MELLÉKLET

Kiegészítés

Kiegészítés II.

 Kiegészítés III.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés minisztériumi jóváhagyást követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet

vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) „Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésû polgári kezdeményezésének támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejû szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. sz. kiegészítés

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS:

Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II., 8800 Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszûntetésére

 Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés: 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2019. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

  Zakó László vezérigazgató