BIZALMAS

Javaslat a Nagykanizsa, Vörösbegy u. 23. szám (hrsz. 31844) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeirõl és azok használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város és településrészei névhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól és a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

  

 1. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló 27/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa barnamezõs területeinek lehatárolásával és új otthonok megteremtését célzó rozsdaövezeti akcióterületek javaslataival kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõterjesztõ: Horváth Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4378/46 hrsz-ú közút 224 m2 alapterületû részének értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Salamon Attila ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4378/12 hrsz-ú út 231 m2 alapterületû részének értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Vukics Szilárd ügyvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program keretében önkormányzati beruházásban megvalósuló fejlesztésekrõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS 

 

 1. Javaslat NAGYKANIZSA felirat elhelyezésre (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Török kút Deák téren történõ elhelyezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a csapadékvíz elvezetõ rendszerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

 Cziráki László elnök-vezérigazgató

KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat a belvárosban nyilvános illemhely kialakítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Football Club Nagykanizsa támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Kovács Tamás elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Tungsram-SE Nagykanizsa kézilabda egyesület támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Farkas Tibor elnök

 

 1. Javaslat a Cinema Nagykanizsát üzemeltetõ Cinenouvo Kft. támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2021. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: dr. Baracskai Józsefné igazgató

     Szõlõsi Márta Piroska területi vezetõ

 

 1. Javaslat a népkonyhai szolgáltatás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. tevékenységi köreinek bõvítésére, az ezzel kapcsolatos dokumentumok módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Szent József téri parkoló déli oldalán gyalogos rámpa kialakítása (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

KIEGÉSZÍTÉS 

 

 1. Javaslat a TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 kódszámú "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán" elnevezésû projekthez kapcsolódó Csengery u. 89. szám alatti új építésû gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat kiegészítõ munkáinak elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

KIEGÉSZÍTÉS 

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú "Zöld Város-Zöld Nagykanizsa" címû projekt keretében Nagykanizsa, Eötvös téren helyi termelõi piac lehetõségének megteremtésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen" elnevezésû pályázati projekt keretében megvalósítani tervezett nagykanizsai mikromobilitási töltõhálózati rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a keleti városrészben parkoló építésére és a parkolóhelyek felfestésére (írásban)

Elõterjesztõ: Bizzer András alpolgármester

 

 1. Javaslat kutyaürülék-gyûjtõ edények kihelyezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Bizzer András alpolgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Javaslat a Városi Ügyfélszolgálati Központ felállítására (írásban)

Elõterjesztõ: Bodó László önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Csónakázó tónál található lovaspályával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Bodó László önkormányzati képviselõ

 

 1. Tájékoztató a HACSUNK munkaszervezetétõl és a kizárt tagoktól bekért dokumentumokról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az országot” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2021/2022-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapításra (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Magyar Ferenc igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft. által beszerzendõ 5 darab hulladékgyûjtõ gépkocsi, egy darab konténerszállító gépjármû, és egy seprõautó tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásának jóváhagyására

Javaslat járványvédelmi intézkedések meghozatalára 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Pályázók

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Tar Mihály ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Cantare 97. Alapítvány támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 Lakner István nagykanizsai telephely vezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2020. évi tételes beruházási, felújítási tervének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Cziráki László elnök- vezérigazgató

 

 1. Javaslat az „Élettér” Állat és Természetvédõ Egyesület ivartalanítási akciójának támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Varga Károlyné elnök

 

 1. Javaslat járványügyi intézkedés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

KIEGÉSZÍTÉS - MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat, Horvát Köztársaság és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyes döntések meghozatala (írásban)

Elõterjesztõ: Horváth Jácint önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város arculatának modernizálására és pályázat kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Berta Krisztián önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. A HACSUNK mûködésével kapcsolatos döntések meghozatala (írásban)

Elõterjesztõ: Horváth Jácint önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztatás a Modern Városok Program keretében, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában megvalósuló fejlesztések tekintetében keletkezett dokumentumokról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

KIEGÉSZÍTÉS 

 

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 572/10 hrsz-ú közterület 310 m2 alapterületû részének érékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Tislér Zoltán kérelmezõ

 
 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 1167/2/B hrsz-ú, Nagykanizsa, Erzsébet tér 17/A ép. B. szám alatti ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat nem lakáscélú bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 KIEGÉSZÍTÉS - MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a 046/9 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat idõsügyi klubok 2020. évi támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2035 idõszakra szóló, víziközmû fejlesztésekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat depónia gáz hasznosítással kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Ring Balázs ügyvezetõ

 Szabó Péter ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Karácsony Károly ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Tar Mihály ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 KIEGÉSZÍTÉS - Könyvvvizsgálói jelentés

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

KIEGÉSZÍTÉS  

 1. Javaslat 2020. évi, "önkormányzatok rendkívüli támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Horváth István elnök

  

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

(Az elõterjesztés a Volánbusz Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Czupi Gyula igazgató

 Kovácsné Mikola Mária igazgató

 Száraz Csilla igazgató

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "vis maior" támogatási igény benyújtására (írásban)

 Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium felújítási munkálatait érintõ tervezési tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Babóchay utca felújításához kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat, Horvát Köztársaság és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgálati Szerzõdésének féléves teljesítésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Volánbusz Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás bevezetésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 Borbélyné dr. Szabó Ágnes fõosztályvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2019. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Napirend utáni felszólalások

  

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat munkacsoport felállítására a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban levõ gazdasági társaságok informatikai rendszerének, ezzel kapcsolatos munkálatainak és mûködésének átvilágítására (írásban)

Javaslat a FC Nagykanizsa Kft. támogatására

KIEGÉSZÍTÉS

Javaslat a Miklósfa utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Javaslat a Nagy- Magyarország emlékmû mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására 

Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi illetményének a megállapítására

Javaslat az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának városökológiai szempontokkal történõ kiegészítésére

Javaslat Járványvédelmi Konzultációs Testület létrehozására

Tájékoztató a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások aktuális helyzetérõl, és a szükséges döntések meghozatala 

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú Lazsnaki kastély értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szokol Sándor kérelmezõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/2 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény határozatlan idõre történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

  

 Zárt ülés:

 

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

Meghívó Jegyzőkönyv

   

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város-Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében a Nagykanizsa, Deák tér közlekedõ utak burkolatára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Nemzetközi pályázati konzorciumban történõ részvétel a "European Youth Together" európai uniós ifjúságpolitikai program keretében (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. elõkészítését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a Nagy- Magyarország emlékmû mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Papp János elnök, Polgári Kanizsáért Alapítvány

  

 1. Javaslat az Erzsébet téri szökõkút felújítási munkáinak elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

                                 Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

 

 1. Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (szóban)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény dolgozói részére egyszeri rendkívüli juttatás biztosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Schauta Marcell Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat az I. számú fogorvosi körzet átadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõterjesztõ: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõterjesztõ: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat helyi úthálózati fejlesztéseket rangsoroló, szakmai ütemtervet készítõ munkacsoport felállítására (írásban)

Elõterjesztõ: Berta Krisztián önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa Város Katonai Emlékmû” elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Bodó László Sándor önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Petõfi u.- 7-es elkerülõ út csomópontjában körforgalom tervezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

Meghívott: Büki Zoltán osztályvezetõ

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének aktuális helyzetérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Horváth Jácint önkormányzat képviselõ

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

  

 1. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

 Koller Jutka intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi sportéletérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 1. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti családi bölcsõde és szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Madarászné Kele Márta szakmai vezetõ

 Leposa Gáborné szolgálatvezetõ

 

 1. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2019. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szõlõsi Márta területi vezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális Társulása 2019. évi feladatellátásáról,

a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Koller Jutka intézményvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 KIEGÉSZÍTÉS

 

Jegyzőkönyv
 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat ingatlan hasznosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 1. Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Schmidt István polgármester

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

KIEGÉSZÍTÉS

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

KIEGÉSZÍTÉS

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2020.évi - törvényességi és szakmai - fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 1. Javaslat a Balatonmáriafürdõi Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2020. évi mûködésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 1. Interpellációk, kérdések
Meghívó Jegyzőkönyv

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentése (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációjára érkezett felvetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

KIEGÉSZÍTÉS - Független könyvvizsgálói jelentés

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Karácsony Károly ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 KIEGÉSZÍTÉS - FB jegyzõkönyv

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szirtes Balázs ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Tar Mihály ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 KIEGÉSZÍTÉS - Felügyelõ bizottsági jegyzõkönyv

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

KIEGÉSZÍTÉS - Felügyelõ bizottsági határozatok

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõterjesztõ: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat ingatlan hasznosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

  

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Schmidt István polgármester

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS - Felügyelõ bizottsági határozat

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS - Felügyelõ bizottsági határozat

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.5.1-19 - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése felhívására benyújtandó a „Batthyány Lajos Gimnázium és 10 kapcsolódó önkormányzati ingatlan energetikai korszerûsítése” címû projekt elõkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

27. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

28. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

29. Javaslat a 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (Volánbusz Zrt.) (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

  

30. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS

 

31. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

32. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

33. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2020.évi - törvényességi és szakmai - fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

34. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

 Koller Jutka intézményvezetõ

 

35. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi sportéletérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

36. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

37. Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

38. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti családi bölcsõde és szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Madarászné Kele Márta szakmai vezetõ

 Leposa Gáborné szolgálatvezetõ

 

39. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2019. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szõlõsi Márta területi vezetõ

 

40. Javaslat a Balatonmáriafürdõi Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2020. évi mûködésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

41. Beszámoló a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

 

42. Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 

43. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

44. Beszámoló a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon üzemeltetett, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város térfigyelõ kamerarendszere mûködtetésének 2020. I. félévi tapasztalatairól (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

45. Tájékoztató a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Dobos István tû. alezredes, tûzoltósági tanácsos, kirendeltségvezetõ

 

46. Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltóság 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Kómár Ferenc tû. alezredes, tûzoltóparancsnok

 

47. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

48. Interpellációk, kérdések

 

49. Napirend utáni felszólalások

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtására

Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására  

Javaslat a 275/2020.(VI.12.) Korm rendelet által el nem ismert egészségügyi alapellátásban dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásának költségvetés terhére történõ biztosítására, kifizetésére 

 

 Javaslat zárt ülésre:

50. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/1, 4079/2 és 4079/7 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

51. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

52. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

Zárt ülés:

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Áfra Barnabás elnök, vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyására és a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Ring Balázs ügyvezetõ

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján

NYÍLT:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján

NYÍLT:

Javaslat a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatásának folyamatosságával kapcsolatos döntések meghozatalára

1653/2020. (VI. 02.) számú határozat

BIZALMAS:

Névhasználat engedélyezése a NILFISK Kanizsa Torna Club részére

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére portaszolgálati feladatok; anyagi, tárgyi és szellemi javak, valamint a hivatalban dolgozó alkalmazottak õrzés-védelmi feladatainak ellátását végzõ szervezet kiválasztására

1290/2020. (V. 28.) számú határozat

Önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján
 
Önkormányzati hatósági ügy - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján
 
Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján

 

 

NYÍLT:

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására "Nagykanizsa, József Attila u. 40. hrsz. 3238/1 villaos csatlakozókábel" megnevezésû munka megvalósításához

1113/2020. (V. 27.) számú határozat

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján

 

NYÍLT:

Javaslat a közösségi közlekedés rendjének módosítására

909/2020. (V. 26.) számú határozat

BIZALMAS:

Javaslat a Batthyány Lajos Gimnáziumban és a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban található büféhelyiségek bérleti jogának átruházásához történõ hozzájárulásra

910/2020. (V. 26.) számú határozat

Javaslat a Nagykanizsa külterületi 01067/22 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

911/2020. (V. 26.) számú határozat

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a "Fényes Okos Iskolák Program - I., Energiahatékyonsági projekt megvalósítása, szolgáltatási szerzõdés keretében végzett világításkorszerûsítéssel" elnevezésû projektben a Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképzõ Iskolája tekintetében

912/2020. (V. 26.) számú határozat

Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján

NYÍLT:

 
 

 

ZÁRT:

709 - 908/2020. (V. 25.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 13.)  önkormányzati rendelet alapján

Javaslat a Délzalai Víz- és csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések elfogadására (2020. évi üzleti tervérõl, és az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság tagjai, elnökei, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató díjazásának megállapításáról)

287/2020.(V.19.) számú határozat

BIZALMAS:

Önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 13.)  önkormányzati rendelet alapján

NYÍLT:

Javaslat pályázat kiírására az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2020. július 01-tõl 2023. június 30-ig terjedõ idõszakra

285/2020. (V. 18.) számú határozat

BIZALMAS

Javaslat a 19/1/A/2 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa. Király utca 530 fsz. alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára

249/2020.(V.11.) számú határozat

BIZALMAS

Önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján

Önkormányzati hatósági ügyek - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Önkormányzati lakásügyek

BIZALMAS

Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/3 és 4079/7 hrsz-ú ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára 

212/2020. (V. 06.) számú határozat

NYÍLT

1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levõ közterületek, utcabútorok, nem önkormányzati tulajdonú közterület jellegû területek fertõtlenítési munkálataira beérkezett ajánlat elfogadására

157/2020. (IV. 28.) számú határozat

BIZALMAS

2. Javaslat a Nagykanizsa, Pásztor u. 13443/12 hrsz. alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

BIZALMAS

Címerhasználat engedélyezése az Energiapolitika 2000 Társulásat részére

BIZALMAS

Javaslat a 1148/1/A/12 hrsz-ú - Rozgonyi u. 1. 1. emelet 12. számú nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges hozzájárulás megadására

57/2020. (IV. 03.) számú határozat

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

1. sz. kiegészítés - Független könyvvizsgálói jelentés

 2. sz. kiegészítés - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezése

 3. sz. kiegészítés-Kivonat az Önk.Érd.Fórum ülésérõl

4. sz. kiegészítés- Módosító javaslat

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Kiegészítés-Kivonat az Önk.Érd.Fórum ülésérõl

 

 1. Javaslat Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Kiegészítés

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND

Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a Milleniumi Sétakert turisztikai fejlesztése címû egyedi támogatási kérelem benyújtására

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

 Szabó István vezérigazgató

 Szirtes Balázs ügyvezetõ

 Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 MELLÉKLET

Kiegészítés

Kiegészítés II.

 Kiegészítés III.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés minisztériumi jóváhagyást követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet

vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) „Kohéziós politika a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésû polgári kezdeményezésének támogatására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejû szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. sz. kiegészítés

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS:

Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II., 8800 Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszûntetésére

 Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés: 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2019. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõterjesztõ: Balogh László polgármester

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

  Zakó László vezérigazgató