Elnök:
Gábris Jácint

Képviselõ tagok:
Bizzer András
Dénes Sándor
Dr. Károlyi Attila
Gondi Zoltán

Külsõs tagok:
Balogh Tünde
Kiss György
Polai József
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. SZ. KIEGÉSZÍTÉS - Független könyvvizsgálói jelentés

 3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 6. Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatások nyújtására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Kámánné Szép Terézia intézményvezetõ

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS:

1. számú kiegészítés a "Polgármesteri tájékoztatóhoz" címû napirendi ponthoz (írásban)

(FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

A  "Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára" címû napirendi ponthoz (írásban)

(FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

II. KIEGÉSZÍTÉS

III. KIEGÉSZÍTÉS

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

Kiegészítés I.

Kiegészítés II.

 Kiegészítés III.

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet

vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2020. évi Cselekvési terv elfogadására

-   Beszámoló testvér-települési pályázat benyújtásáról

- Javaslat a 2020/2021-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárainak, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködési körzetének megállapítására

- Javaslat a Halis István Városi Könyvtár álláshelyszámának meghatározására

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatások nyújtására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ