Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésrõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2020. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- Beszámoló a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2019. évi Cselekvési terv megvalósulásáról

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  1. Javaslat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Gábris Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatások nyújtására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

  1. Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)