Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

 11. sz. melléklet

 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 21/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

 1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

11. sz. melléklet

12. sz. melléklet

13. sz. melléklet

14. sz. melléklet

15. sz. melléklet

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 27/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 29/2020. (XI. 05.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeirõl és azok használatáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 30/2020. (XI. 05.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város és településrészei névhasználatáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének 34/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város belterületén fekvõ közterületeken és nyilvános helyeken kötelezõ maszkhasználatról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl 

 1. sz. melléklet
 2. sz. melléklet
 3. sz. melléklet
 4. sz. melléklet
 5. sz. melléklet
 6. sz. melléklet
 7. sz. melléklet
 8. sz. melléklet
 9. sz. melléklet
 10. sz. melléklet
 11. sz. melléklet
 12.  sz. melléklet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

 1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet

11. sz. melléklet

12. sz. melléklet

13. sz. melléklet

14. sz. melléklet

15. sz. melléklet

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 10/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervérõl

1.sz.melléklet

1.sz. függelék

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a víziközmûre történõ utólagos csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 14/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 19/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzati bérlakásokról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 21/2019. (IX. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól

 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete a sportról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Excel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl

1. sz. melléklet

2.sz.melléklet

3.sz.melléklet

4.sz.melléklet

5.sz.melléklet

6.sz.melléklet

7.sz.melléklet

8.sz.melléklet

9.sz.melléklet

10.sz.melléklet

11.sz.melléklet

12.sz.melléklet

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

1.sz.melléklet

2.sz.melléklet

3.sz.melléklet

4.sz.melléklet

5.sz.melléklet

6.sz.melléklet

7.sz.melléklet

8.sz.melléklet

9.sz.melléklet

10.sz.melléklet

11.sz.melléklet

12.sz.melléklet

13.sz.melléklet

14.sz.melléklet

15.sz.melléklet

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 27/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 28/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások bérleti díjáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló
Excel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Excel 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 11/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 20/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Excel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 21/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Excel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 23/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Excel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelete a településkép védelmérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Exel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 36/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Exel

 

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 3/2016 (II. 03.) önkormányzati rendelete a „Nagykanizsa fejlõdéséért” felsõoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (Word + Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl ( Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete a rotavírus elleni védõoltás támogatásáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 18/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
(Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 19/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Excel dokumentum)     

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 22/2016. (VII. 05.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Excel dokumentum)
    

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 29/2016. (X. 06.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)
    

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 31/2016 (X. 06.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegû területek használatáról
(3.melléklet, 4. melléklet)
    


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 35/2016. (XI. 02.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról
(2.melléklet3.melléklet, 4.melléklet)
    
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 36/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
ExcelNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl
(Word + Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 10/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 15/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
(Word + Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 20/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 26/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(mellékletek)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 38/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésérõl szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 9/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 16/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 17/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 21/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelete a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 23/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 28/2014. (IX. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(WordExcel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 32/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 35/2014. (XI. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 40/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésérõl szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl
(WordExcel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 8/2013. (III. 05.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 20/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 23/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 26/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 27/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 35/2013. (VII. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 37/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 40/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 41/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 43/2013. (XI. 06.) önkormányzati rendelete a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 48/2013. (XII. 06.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 56/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrõl szóló 7/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
( WordExcel I. és II. dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl
(Word Excel I. és II. dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselõi jogállásának egyes kérdéseirõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 24/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 25/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel melléklet)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 34/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel melléklet, 3. Excel melléklet)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 37/2012. (VII. 19) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel melléklet)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 39/2012. (VIII. 23) önkormányzati rendelete a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 41/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 47/2012. (X. 03.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 53/2012. (XI. 05.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 58/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 66/2012. (XII. 18) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérõl szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum, 2. Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 6/2011. (III. 04.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 7/2011. (III. 04.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérõl
(Word + Excel + likvidterv dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 27/2011. (IV. 13.) számú rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 67/2011. (V. 09.) számú rendelete a 2011. évi költségvetésrõl szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 68/2011. (V. 09.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 71/2011. (IV. 29.) számú rendelete a közutak nem közlekedési célú igénybevételérõl és a közterületek felbontásárólNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 77/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérõl szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 82/2011. (IX. 05.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérõl szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 87/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrõl szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 90/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrõl szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és mûködési szabályzatáról


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 101/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrõl szóló 7/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûésének 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 105/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 106/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi iparûzési adóról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 10/2010. (III. 08.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérõl EXCEL1(xls) - EXCEL2(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 11/2010. (III. 19.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításáról WORD(doc) - EXCEL(xls)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 18/2010. (III. 31.) számú rendelete az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselõk érdekeltségérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 21/2010. (V. 07.) számú rendelete a 2009. évi költségvetési zárszámadásról
(Word + Excel)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 22/2010. (V. 07.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) rendeletének módosításáról
(Word + Excel)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 26/2010. (VI. 29.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 31/2010. (IX. 14.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 34/2010. (XI. 04.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 35/2010. (XI. 04.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 44/2010. (XII. 20.) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló 10/2010. (III. 08.) számú rendeletének módosításáról
(Word + Excel dokumentum)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 49/2010. (XII. 20.) számú rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl

6/2009. (III. 13.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú  rendeletének módosításról

10/2009. (III. 21.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 14/2009. (V. 08.) számú rendelete a 2008. évi költségvetési zárszámadásról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûése 15/2009. (V. 08.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításáról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 22/2009. (V. 25.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 15/2009. (V. 08.) számú rendelet módosításáról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 27/2009. (VI. 22.) számú rendelete a zöldterület-gazdálkodás helyi szabályairól

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 36/2009. (IX. 10.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításáról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 43/2009. (XI. 09.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításáról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 46/2009. (XI. 09.) számú rendelete a Kanizsa Kártyáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 48/2009. (XI. 09.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 59/2009. (XII. 29.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésrõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításáról - EXCEL(xls) - WORD(doc)

2/2008.(II.08.) számú rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól


14/2008.(III.19.) számú rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérõl

15/2008. (IV.04.) számú rendelet a 2007. évi költségvetésrõl szóló 3/2007. (II. 21.) számú rendeletének módosításáról

22/2008. (IV. 30.) számú rendelet a 2007. évi költségvetési zárszámadásról

23/2008. (IV. 30.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

25/2008. (VI. 30.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

33/2008. (VII. 21.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

35/2008. (IX. 09.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

41/2008. (X. 09.) számú rendelete a 2008. évi költségvetési költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

43/2008. (X. 09.) számú rendelete a Pécsi Tudományegyetem nagykanizsai hallgatók számára biztosított kollégiumi férõhelyei elnyerésének pályázati rendjérõl

46/2008. (XI. 07.) számú rendelete a 2008. évi költségvetési költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról

63/2008. (XII. 29.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésrõl szóló 14/2008. (III. 19.) számú rendeletének módosításáról