SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 – „Óvodafejlesztés Nagykanizsán” megnevezésû projekt indításáról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az ’Családbarát, munkába állást segítõ intézmények, közszoláltatások fejlesztése’ címû felhívás kapcsán benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Támogató döntése alapján 258.752.000,- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

A fejlesztéssel érintett intézmények:

- 8800 Nagykanizsa, Kossuth Tér 6., Kossuth Óvoda felújítása - 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Palini Óvoda felújítása és bõvítése

Kossuth Óvoda fejlesztésének bemutatása:

A felújítás során az épület teljes homlokzati hõszigetelést kapott, a szükséges nyílászárók cseréjével együtt, valamint nem maradt el a tetõszigetelés sem. Árnyékoló rendszer is kialakításra került, az ablakok redõnyöket kaptak, ezzel is komfortosabbá téve az ott lévõ gyermekek mindennapjait. A belsõ felújítás során a súlyosan amortizált helységekben új burkolatok, új korszerû világítótestek és fûtõtestek és modern fûtési rendszer került beszerelésre, valamint megvalósult természetesen az egész épület belsõ festése is. A vizesblokkok is részlegesen megújultak, gyermekbarát színvilágban, valamint kialakításra került akadálymentes mellékhelyiség. Fontos megemlíteni, hogy korszerûsítésre került az elektromos hálózat, valamint kialakításra került akadálymentes parkoló, illetve az épület akadálymentesítése is a projekt részeként megvalósult.

Az épület külsõ színezése gyermekbarát motívumokkal, fehér alapon színes csónakkal, mozdonnyal és egyéb játékkal együtt valósult meg a homlokzaton ezzel együtt pedig a teraszok is teljes mértékben megújultak.

Az épület mûszaki átadásának befejezése 2019 januárjában megtörtént, míg az ünnepélyes átadásra 2019 áprilisában került sor.

Palini Óvoda fejlesztésének bemutatása:

A város egyik leginkább fejlesztésre és bõvítésre váró intézménye volt. A fejlesztés során a meglévõ régi épületben nyílászáró csere, homlokzati szigetelés történik, valamint teljes tetõcsere történt, melynek köszönhetõen az óvoda megközelítése során egy vadonatúj épület tárul elénk. Az új épületszárnyban a modern kornak megfelelõ új csoportszoba, tornaszoba, akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra, ami elõsegíti az eddig zsúfolt intézmény még komfortosabbá tételét.

Az épületben létrehozott tornaszoba és új csoportszoba minden igényt kielégítõ minõségben épült meg. A projekt során légkondicionálók kerültek felszerelésre, az ablakokat redõnyökkel és szúnyoghálókkal látták el, illetve az egész épület akadálymentessé vált. Természetesen az egész épületre vonatkozóan napelemes rendszert telepítése is megtörtént.

Az épület gyermekbarát külsõ színezést kapott, valamint a projekt megvalósítása elemeként eszközbeszerzés is történt, mely során rengeteg új bútor, torna és játék eszköz, valamint kinti játékok kerültek beszerzésre.

A mûszaki átadás befejezõdött 2019. október végére, a használatbavételi engedélyt 2019. decemberben kapták meg, amit hamarosan az ünnepi átadó követett.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Bene Gábor, projektmenedzser
Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.
H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Telefon: +36 20 388-8269
Email: bene.gabor@nagykanizsa.hu