Felhívás a Nemzeti Együttmûködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre 

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek a Nemzeti Együttmûködési Alap (a továbbiakban: Alap) civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviseletükre kijelölt természetes személy (elektor) részvételén keresztül elektori gyûléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

A választási eljárást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok a Magyarországon nyilvántartásba vett, országos (legalább hét megyére kiterjedõ tartós tevékenységet végzõ), területi (helyi kiterjedést meghaladó, de az országos szint követelményeit el nem érõ), vagy helyi (a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódó mûködési területtel rendelkezõ) hatókörû egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.
 

A civil jelöltállítási rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:

  • a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát;
  • a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által elõállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselõje és az elektor, valamint két tanú által megfelelõen aláírt – oldalhû digitális másolatát.

 

A civil jelöltállítási rendszer elektronikus elérhetõsége:
eper.emet.hu

 

A bejelentkezés határideje: 2020. február 19.

 

A határidõn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelõ módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt követõen az elektori gyûlés helyérõl és idejérõl értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre.

 

Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil jelöltállítási rendszerében történõ részvételük, csak a fenti határidõig benyújtott, hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követõen lehetséges.

 

További információ kérhetõ a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Ügyfélszolgálatától a +36 1 896-0620 telefonszámon és a nea@bgazrt.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan elérhetõek a civil.info.hu weboldalon is.

 

Budapest, 2020. január 17.

 

Gulyás Gergely sk.
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter

 

Letölthetõ dokumentumok: