Tisztelt Kanizsaiak!

A járványügyi veszélyhelyzetbõl adódóan 2020. március 16-tól az iskolákban tantermen kívüli digitális munkarend lépett életbe, vagyis hangsúlyozni kell, hogy nem tanítási szünet van! Az iskolába járóknak a tanulással kapcsolatos feladataik új helyszínen és új formában, de folytatódnak, így fontos, hogy minden fiatal maradjon otthon, és ott tegyen eleget kötelezettségeinek.

Tájékoztatást kértem a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatójától az ifjúságvédelmi õrjárat eddigi tevékenységérõl.
A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztályával együttmûködve ifjúságvédelmi õrjáratokat tartottak a város fiatalok által gyakrabban látogatott helyein. Jellemzõ volt, hogy középiskolás diákok csoportosan voltak jelen a közterületeken, akiket a szakemberek felszólítottak arra, hogy kerüljék ezt és tartózkodjanak otthonaikban.

Az ifjúságvédelmi õrjáratok továbbra is folytatódnak, részben a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztályával együttmûködve, részben pedig az intézmény munkatársai által biztosítva. A továbbiakban az õrjáratok alkalmával még több olyan helyszínt fognak ellenõrizni, ahol a fiatalok közetrületen tartózkodhatnak.

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere