Tisztelt Kanizsaiak!

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a kialakult járványügyi helyzetben is fokozott figyelmet fordítsunk a különösen nehéz élethelyzetben lévõ személyek támogatására. Ennek kapcsán számos támogatás és segítség érkezik nem csak a polgármesteri hivatal munkatársaitól, de a város civil és nemzetiségi szervezeteitõl is.

Mai napon a bölcsõdei ellátásban 3 kisgyermek volt.
Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 24 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 46 fõ vett igénybe.
Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 35 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 249 fõt érintett.

Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói is segítenek.

A támogató szolgálat összesen 36 fogyatékkal élõt lát el, ezen a napon 9 fõt, és 8 idõs ember vette igénybe a bevásárlást, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói végeztek.

A városban mûködõ roma szervezetek és az önkormányzat példás összefogásával újból 110 rászoruló család kapott ingyenes higiéniai csomagokat önkormányzati támogatással. A csomagok most is fertõtlenítõt, folyékony szappant, zsebkendõt tartalmaztak.
A szükséges egészségmegvédõ, egészségfejlesztõ magatartás elsajátítása érdekében a csomagok kiosztásánál felhívtuk a figyelmet néhány alapvetõ, egyszerû higiénés szabály betartására, mely jelentõsen hozzájárulhat a fertõzés továbbterjedésének megakadályozásához.
Köszönet a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház udvarán a szervezeteket képviselõ Teleki Lászlónak (Nagykanizsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Anosztru Egyesület), Nagy József Györgynek (Dunántúli Roma Vezetõk Szövetsége), Szolnok Ferencnek (Zala Megyei Cigány Civil Szervezet) és Orsós Vendelnek (Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület).

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere