Tisztelt Kanizsaiak!

Magyar Ferenccel, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatójával történt egyeztetés során az alábbi információkat kaptam.

A digitális munkarendre történõ átállás mind a pedagógusok, mind pedig a diákok részérõl megtörtént.
Magam és igazgató úr nevében köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni a példás helytállásért.

Az oktatás ilyen irányú átszervezése mindenki számára új feladatokat és egyben kihívást is jelent.
Az átadott digitális tananyag feldolgozása során fontos szempont, hogy a kiosztott feladatok megoldási ideje egyensúlyban legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetõségével, képességeivel.

A különleges bánásmódot igénylõ tanulók esetében a szakértõi bizottsági szakvélemények továbbra is érvényesek, az azokban foglaltak figyelembevételével kerülnek kialakításra az oktatásra szánt tananyagok.
Az elõírt fejlesztéseket – együttmûködve és egyeztetve az utazó gyógypedagógusi hálózat pedagógusaival – az online kapcsolattartási lehetõségeket felhasználva továbbra is biztosítani szükséges, segítve ezzel az érintett tanulókat és családjaikat.

Fontos hangsúlyozni a diákok oktatása során a szülõi segítségnyújtás elengedhetetlen szerepét.

Az eddigi tapasztaltok alapján elmondható, hogy a kialakult rendkívüli helyzet eredményeként a pedagógusok együttmûködése, a belsõ tudás, gyakorlati tanács egymás közti megosztása jelentõsen hozzájárul a hatékony oktatási munka elvégzéséhez.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ folyamatosan kapcsolatot tart a hozzá tartozó intézményekkel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges támogatást biztosítsa számukra.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere,