Tisztelt Kanizsaiak!

A napokban a Magyar Posta folyamatosan kézbesíti azokat a maszkokat, melyeket a város juttat el minden kanizsai háztartásba. Sokak visszajelzése alapján mondhatjuk, hogy már a legtöbb postaládába eljutottak a maszkok. Köszönjük a postának és munkatársainak!

Önöket pedig arra kérem, hogy viseljenek maszkot, amennyiben szükséges okból elhagyják otthonaikat!

A Magyar Posta Zrt. a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a könyvelt levélküldemények, hivatalos iratok és csomagok esetén különleges, érintésmentes kézbesítést vezetett be 2020. április 6-tól visszavonásig.

Közös érdekünkbõl, a fertõzésveszély kockázatának csökkentéséért és a lakosság, valamint a posta munkatársai egészségének védelme érdekében az alábbi intézkedéseket vezette be a Magyar Posta:

• Az ajánlott levélküldeményeket személyes átvétel helyett, aláírás felvétele nélkül levélszekrénybe kézbesítik.

• A tértivevényes levelek, az értékbiztosított levélküldemények, a hivatalos iratok és csomagküldemények kézbesítésekor a kézbesítõ megfelelõ távolságból egyezteti és rögzíti az átvételhez szükséges kötelezõ adatokat, azonban aláírást nem kér, a kézbesítési okiratot vagy a PDA-t, illetve a papíralapú tértivevénylapot az ügyfélnek nem adja át. A küldeményt ezt követõen az ügyféllel közösen meghatározott helyre teszi.

• Hatósági házi karantén (a továbbiakban együtt: karantén) esetén a levélszekrény útján nem kézbesíthetõ küldeményeket a karantén ideje alatt a címen nem kézbesítik, hanem postahelyen megõrzik. A küldemények kézbesítését a karantén lejáratát követõen kísérli meg a posta - a szokásos szabályok szerint -, és sikertelen kézbesítés esetén õrzi azokat a szolgáltatási szerzõdésnek megfelelõen a letéti idõ utolsó munkanapjáig.

• Postahelyi átvétel esetén (melybe beleértendõ a fiókbérletre címzett könyvelt küldemények átvétele is) a kézbesítés ideje alatt szintén szükséges a biztonsági távolság tartása kollégáiktól, egészségünk megóvása érdekében. Könyvelt küldemények átvételekor a postahelyen ebben az esetben sem rögzítenek aláírást.

• A dokumentum menedzsment szolgáltatás esetén is az érintésmentes átvételre vonatkozó szabályok érvényesek, így amennyiben a címzett veszi át a csomagot, akkor a kézbesítõ munkatársuk a feladónak visszaforgatandó dokumentumra az átvevõ nevét és a „POSTA” jelzést írja. A szolgáltatás igénybevételekor kérik, vegyék figyelembe, hogy az átmeneti idõszak alatt nem áll módjukban ettõl eltérõen eljárni.

• Tájékoztatnak továbbá arról, hogy a küldemények postakész borítékokban levélgyûjtõ szekrénybe dobva is feladhatók, ha a feladáshoz csak a borítékon szereplõ szolgáltatásokat veszi igénybe.

Amennyiben a küldeményt fizetési kötelezettség terheli, kérik, hogy részesítsék elõnyben a bankkártyás fizetés lehetõségét.
Kérik, hogy mindannyiunk érdekében fokozottan tartsuk be a szükséges óvintézkedéseket, vigyázzunk egymásra.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere