Kedves Kanizsaiak!

A húsvéti locsolás egy, az egész ország területén ismert népszokás. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdetõ jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját õrzõ katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivõ asszonyokat.

A szokásról Magyarországon már 17. századi írásos emlékek is fennmaradtak. 1736-ban Apor Péter ezt írta: „… úrfiak, alávaló, fõ és nemes emberek húsvét másnapján az az vízben vetü hétfün járták a falut, erõsen öntözték egymást az leányokat hányták az vízben …”

Õrizzük örökségünket, de vigyázzunk egymásra, ezért csak azon családtagjaink esetében éljünk a locsolás hagyományával, akikkel egy háztartásban vagyunk.

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere