Tisztelt Kanizsaiak!

Az iskolákban a tavaszi szünet ideje alatt is biztosította az önkormányzat az étkeztetést mindazoknak, akik erre igényt tartottak.
Különösen fontos mindez a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû, 18 év alatti gyermekek esetében, akiknek ilyenkor is biztosítva van a szünidei étkeztetés lehetõsége, mely a déli meleg fõétkezést jelenti.

A város ellátja ugyanakkor a legkisebbek felügyeletét is, amennyiben ezt a szülõk valamely rajtuk kívül álló okból nem tehetik meg.
A mai napon a bölcsõdei ellátásban 8 kisgyermek volt.
Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 10 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 35 fõ vett igénybe.

Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 25 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 265 fõt érintett.

Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói most is segítenek.

Ma, a rendkívüli idõszak harmincötödik napján is fontos kiemelni, hogy a kialakult járványügyi helyzetben is fokozott figyelmet fordítsunk a különösen nehéz élethelyzetben lévõ személyek támogatására. Ennek kapcsán számos segítség érkezik nem csak a polgármesteri hivatal munkatársaitól, de a város civil szervezeteitõl is.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere