‼️NAGYKANIZSAI KORLÁTOZÁSOK ÉS ELLENÕRZÉSEK A HÉTVÉGÉRE‼️

Tisztelt Kanizsaiak!

Az elõttünk álló hétvégén az elmúlt ünnepi hosszú-hétvégéhez hasonlóan újból helyi szintû további korlátozásokra és lezárásokra kerül sor a járvány okozta veszélyhelyzet mérséklése okán 2020. április 18. (szombat) 0:00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24:00 óráig.

Rendõrségi jelenléttel megerõsítve figyelmeztetõ táblával lezárásra kerülnek:

 a Csónakázó-tó parkolói szombat 0:00 órától vasárnap éjfélig,
 a Csónakázó-tóhoz gépjármûvel behajtani minden irányból TILOS!
 gépjármûvek elõl lezárásra kerül a kajakházhoz vezetõ sétány és út,
 a Mindenki Sportpályája lezárásra került, csoportos és csapat sportolás, edzés folytatása TILOS, csak a futók használhatják, 20 fõs létszámkorláttal,
 továbbra is érvényben marad valamennyi játszótér lezárása.

Fontos ismételten kiemelni a kijárási korlátozásra vonatkozó irányelveket és értelmezésüket:

A kijárási korlátozás nem kijárási tilalom. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására meghatározott, az alábbiakban olvasható alapos indokkal kerülhet sor.

Ilyen alapos indok lehet, a teljesség igénye nélkül, például:

munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezõgazdasági és erdészeti tevékenység,

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

a napi fogyasztási cikket értékesítõ élelmiszerüzletben történõ vásárlás,

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
egyéni szabadidõs sporttevékenység,

szabadidõs célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetõség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élõkkel közösen,

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,

a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történõ segítségnyújtás.

A további részletekrõl az alábbi linkeken olvashatnak bõvebben:
https://magyarkozlony.hu/…/904cadd30854e61a1059…/megtekintes
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000071.KOR

Mindez azt is jelenti, hogy a Csónakázó-tó és egyéb külterületek, belterületek, fõként a zöldterületek a biztonságos távolság megtartásával gyalogosan látogathatók, a csoportosulás és a játszóterek használata azonban nem megengedett.

A Csónakázó-tóhoz a gépjármûvek nem hajthatnak be, de az gyalogosan megközelíthetõ és látogatható; a horgászat ezúttal is engedélyezett, azonban gépjármû használata nélkül és nem csoportosulva!

• A rendõrfõkapitányság, a közterületfelügyelet, a polgárõrség alakulatai és járõrei ebben a két napban maximális erõvel, fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel jelennek meg az említett helyszíneken.
• Minden, a kijárási korlátozásról szóló rendelettel ellentétes, felesleges és konkrét cél nélküli csoportosulás esetén intézkedésre kerül sor.
• Az elmúlt idõszakban megkapta minden háztartás a város által beszerzett két maszkot, így a már maszkkal rendelkezõk számára nyomatékosan felhívom a figyelmet a közösségi tereken, üzletekben és egyéb találkozásokra alkalmas területeken azok használatára.

A rendõrség vezetõjét ezúttal is kértem, hogy szigorúan szankcionáljon minden kijárási korlátozással kapcsolatos kihágást, szabályszegést, a tilos és zöld területen való parkolást, lezárt játszótereken való tartózkodást, és minden olyan tevékenységet, mely veszélyezteti magunk és mások egészségét, védelmét.

Határozottan kérek mindenkit, hogy fokozottan tartsák be a kijárási korlátozásokat, az idõsek mindenképpen maradjanak otthon, a fiatalabbak pedig csakis a szabályoknak megfelelõen menjenek ki.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás.
Vigyázzunk egymásra!

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere