Tisztelt Kanizsaiak!

Ma, a rendkívüli idõszak 43. napján is hangsúlyozom, hogy a kialakult járványügyi helyzetben fokozott figyelmet fordítsunk a különösen nehéz élethelyzetben lévõ személyek, elsõsorban az idõsek és a krónikus betegségben szenvedõk támogatására.
Ennek kapcsán számos segítség érkezik nem csak a polgármesteri hivatal munkatársaitól, de a város civil szervezeteitõl is.

‼️ Mi azzal tudunk a legtöbbet tenni, ha a közterületekre lépve vagy az üzletekben, zárt terekben minden esetben viselünk maszkot, de legalább egy kendõt vagy sálat, hogy ezzel is védjük egymást, embertársainkat a lehetséges vírusfertõzéstõl.

Ezért nyomatékosan kérek mindenkit, hogy egymásra való tekintettel viseljünk minden nyilvános helyen maszkot vagy más védõeszközt!

🚸 A város biztosítja a legkisebbek felügyeletét, amennyiben ezt a szülõk valamely rajtuk kívül álló okból nem tehetik meg.
🚼 Bölcsõdei ellátásban 9 kisgyermek volt.
🚸 Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 32 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 48 fõ vett igénybe.
🚻 Általános és középiskolai étkeztetést 217 fõnek biztosítottunk az általuk kívánt egyszeri vagy háromszori alkalomra, közülük 118-an ingyenesen juthattak hozzá, elvitellel, melyet 6 osztóponton vehettek át az igénylõk.
 Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 36 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 251 fõt érintett.
Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói is segítenek.
 A támogató szolgálat összesen 36 fogyatékkal élõt lát el, ezen a napon 6 fõt, és 5 idõs ember vette igénybe a bevásárlást, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói végeztek.
 Emellett a városban mûködõ idõsügyi szervezetek közül 18 számára 981 maszk került kiosztásra.

 A mai napi adatok alapján Zala megyében 42 fõnél mutatták ki a koronavírus fertõzést. Közülük többen tünetmentesek, illetve otthon gyógyulnak és már vannak olyanok is, akik felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek.
Városunkban a hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg 28 fõ, ami elsõsorban a külföldrõl hazaérkezetteket vagy lehetséges fertõzöttel való kontakt személyeket jelenti. Az összes eddigi 180 határozatból 152 már feloldott.
Aktív elkülönítés alatt jelenleg 4 személy van; õk azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél enyhe tünetekkel fennáll a fertõzés gyanúja, de kórházi kezelésre nem szorulnak.

🛃 A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztályával együttmûködve ifjúságvédelmi õrjáratokat tartanak a város fiatalok által gyakrabban látogatott helyszínein. Az õrjáratok naponta 10 és 14 órakor indulnak, és jellemzõ, hogy a délutáni alkalmakkor sokkal több gyermek tartózkodik az utcákon, többségében védõfelszerelés nélkül. A segítõk minden esetben felhívták az érintettek figyelmét a kockázatokra, az otthon tartózkodás fontosságára, a csoportosulás kerülésére és a védõfelszerelések használatának kiemelt szerepére.

Az ifjúságvédelmi õrjáratok továbbra is folytatódnak. Az õrjáratok alkalmával még több olyan helyszínt fognak ellenõrizni, ahol a fiatalok közterületen tartózkodhatnak.
Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra #maradjotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere