‼️NAGYKANIZSAI KORLÁTOZÁSOK ÉS ELLENÕRZÉSEK A HÉTVÉGÉRE‼️

Tisztelt Kanizsaiak!

Az elõttünk álló hétvégén az elmúlt hétvégékhez hasonlóan további helyi szintû korlátozásokra és lezárásokra kerül sor a járvány okozta veszélyhelyzet mérséklése érdekében 2020. április 25. (szombat) 0:00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24:00 óráig.

Rendõrségi jelenléttel megerõsítve figyelmeztetõ táblával lezárásra kerülnek:
 a Csónakázó-tó parkolói szombat 0:00 órától vasárnap éjfélig (kivéve az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezõket),
 a Csónakázó-tóhoz gépjármûvel behajtani minden irányból TILOS! (kivéve a körforgalom és a kajakház felõl az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezõket, és természetesen az ott lakókat, tulajdonosokat, akik csak a tó felõl tudják megközelíteni ingatlanjaikat; õk ellenõrzést követõen behajthatnak)
 gépjármûvek elõl lezárásra kerül a kajakházhoz vezetõ sétány és út (kivéve a kajak-kenu egyesület tajait és az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezõket, akik behajthatnak),
 a Mindenki Sportpályája lezárásra került, csoportos és csapat sportolás, edzés folytatása TILOS, csak a futók használhatják, 20 fõs létszámkorláttal,
 továbbra is érvényben marad valamennyi játszótér lezárása.

Fontos ismételten kiemelni a kijárási korlátozásra vonatkozó irányelveket és értelmezésüket:
A kijárási korlátozás nem kijárási tilalom. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására meghatározott, az alábbiakban olvasható alapos indokkal kerülhet sor.

Ilyen alapos indok lehet, a teljesség igénye nélkül, például:
munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezõgazdasági és erdészeti tevékenység,
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
a napi fogyasztási cikket értékesítõ élelmiszerüzletben történõ vásárlás,
az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,
egyéni szabadidõs sporttevékenység (pl. gyaloglás, futás, kerékpározás),
szabadidõs célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetõség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élõkkel közösen,
az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,
a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történõ segítségnyújtás.

A további részletekrõl az alábbi linken olvashatnak bõvebben:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000071.KOR

Kedves Kanizsaiak!

Mindez azt is jelenti, hogy a Csónakázó-tó és egyéb külterületek, belterületek, fõként a zöldterületek a biztonságos távolság megtartásával kizárólag gyalogosan látogathatók, a csoportosulás és a játszóterek használata azonban nem megengedett.

A Csónakázó-tóhoz a gépjármûvek nem hajthatnak be, de az gyalogosan megközelíthetõ és látogatható! (kivéve a kajak-kenu egyesület tagjait és az Éves Területi Horgászjeggyel rendelkezõket)

• A rendõrfõkapitányság, a közterületfelügyelet, a polgárõrség alakulatai és járõrei ebben a két napban maximális erõvel, fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel jelennek meg az említett helyszíneken.
• Minden, a kijárási korlátozásról szóló rendelettel ellentétes, felesleges és konkrét cél nélküli csoportosulás esetén intézkedésre kerül sor.
• Az elmúlt idõszakban megkapta minden háztartás a város által beszerzett két maszkot, így a már maszkkal rendelkezõk számára nyomatékosan felhívom a figyelmet a közösségi tereken, üzletekben és egyéb találkozásokra alkalmas területeken azok használatára.

A rendõrség vezetõjét ezúttal is kértem, hogy szankcionáljon minden kijárási korlátozással kapcsolatos kihágást, szabályszegést, a tilos és zöld területen való parkolást, lezárt játszótereken való tartózkodást, és minden olyan tevékenységet, mely veszélyezteti magunk és mások egészségét, védelmét.

Határozottan kérek mindenkit, hogy fokozottan tartsák be a kijárási korlátozásokat, az idõsek mindenképpen maradjanak otthon, a fiatalabbak pedig csakis a szabályoknak megfelelõen menjenek ki.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás.
Vigyázzunk egymásra!

#vigyázzunkegymásra #maradjotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere