Tisztelt Kanizsaiak!

A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lépett. Ebben közösen megpróbálhatjuk újraindítani az életet Magyarországon, de fokozatosan és szigorú menetrend szerint kell eljárni. A Kanizsai Dorottya Kórházban is mától fokozatosan újraindulnak a járóbeteg szakellátások.

 Dr. Brünner Szilveszter fõigazgatótól azt a tájékoztatást kaptam, hogy az újrainduló egészségügyi ellátás minden formája csak és kizárólag elõjegyzési rendszerben vehetõ igénybe. Az elõjegyzéseket a kórház szakrendeléseire a kartonozónál (93/502-061), illetve a már bevett gyakorlatnak megfelelõen az adott szakrendeléseken lehet kérni.

 A szakrendeléseken az ellátható betegszám erõsen korlátozott (maximum 4 beteg/óra), ezért az elõjegyzési idõ lehetséges meghosszabbodása miatt a betegek türelmét és megértését kérik.

 A kórház vezetése továbbá kéri, hogy az elõjegyzési idõpont elõtt legalább 15 perccel korábban érkezzenek meg a páciensek, mert a sürgõsségi betegellátó osztályon felállított elõszûrésen mindenkinek részt kell vennie. Érkezésük ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy a szakellátás elõtt a váróhelyiségekben betegek nem várakozhatnak, az intézmény területére – kísérettel – csak az egyeztetett szakellátási idõpontjukat közvetlenül megelõzõen léphetnek be.

 Az idõpontjukról elkésõ betegeket nem tudják ellátni, ez esetben új idõpontot kell kérni.

 Gyógyszert továbbra is telefonos konzultáció után elektronikus recept formájában írnak fel.

Kérem a Nagykanizsa és vonzáskörzetében élõ lakosokat, hogy a kórházban elrendelt intézkedéseket tartsák tiszteletben!

#vigyázzunkegymásra
#senkinemmaradegyedül

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere