Tisztelt Kanizsaiak!

Ma, a rendkívüli idõszak 55. napján már városunkban és vidéken is egyaránt változtak a korlátozások keretei, mégis hangsúlyozom, hogy a kialakult járványügyi helyzetben fokozott figyelmet fordítsunk a különösen nehéz élethelyzetben lévõ személyek, elsõsorban az idõsek és a krónikus betegségben szenvedõk támogatására.

‼️ Mi azzal tudunk a legtöbbet tenni, ha a közterületekre lépve, de elsõsorban az üzletekben, zárt terekben, tömegközlekedési jármûveken minden esetben viselünk maszkot, de legalább egy kendõt vagy sálat, hogy ezzel is védjük egymást, embertársainkat a lehetséges vírusfertõzéstõl.

Ezért nyomatékosan kérek mindenkit, hogy egymásra való tekintettel viseljünk maszkot vagy más védõeszközt!

🚸 A város biztosítja a legkisebbek felügyeletét, amennyiben ezt a szülõk valamely rajtuk kívül álló okból nem tehetik meg. A közeljövõben az ügyeleti rendszer is módosulni fog, kérem Önöket kövessék figyelemmel az oldalamat, ahol errõl is tájékoztatást kapnak majd.

🚼 Bölcsõdei ellátásban 11 kisgyermek volt.

🚸 Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 45 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 49 fõ vett igénybe.

🚻 Általános és középiskolai étkeztetést 217 fõnek biztosítottunk az általuk kívánt egyszeri vagy háromszori alkalomra, közülük 123-an ingyenesen juthattak hozzá, elvitellel, melyet 6 osztóponton vehettek át az igénylõk.

 Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 33 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 287 fõt érintett.

Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói is segítenek.

 A támogató szolgálat összesen 24 fogyatékkal élõt lát el, a héten átlagosan 4 idõs ember vette igénybe a bevásárlást, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói végeztek.

🛃 A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Osztályával együttmûködve ifjúságvédelmi õrjáratokat tartanak a város fiatalok által gyakrabban látogatott helyszínein.

Az õrjáratok naponta 10 és 14 órakor indulnak, és jellemzõ, hogy a délutáni alkalmakkor sokkal több gyermek tartózkodik az utcákon, többségében védõfelszerelés nélkül. A segítõk írásban számoltak be arról, hogy napi 4-8 fõ közterületeken sétáló fiatallal találkoztak. Minden esetben felhívták az érintettek figyelmét a kockázatokra, a csoportosulás kerülésére és a védõfelszerelések használatának kiemelt szerepére.

Az ifjúságvédelmi õrjáratok továbbra is folytatódnak. Az õrjáratok alkalmával még több olyan helyszínt fognak ellenõrizni, ahol a fiatalok közterületen tartózkodhatnak.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere