Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Hétfõn, a veszélyhelyzet 54. napján egy jelentõs választóvonalhoz érkeztünk, amelyet átlépve egy új stációja kezdõdött meg a rendkívüli idõszaknak.
Eddig jellemzõen a Maradj otthon! jelszava uralta az életünket, mert a legfõbb cél az volt, hogy ellaposítsuk a járványgörbét, vagyis megakadályozzuk a vírus tömeges terjedését és felkészítsük az egészségügyi ellátást az összes lehetséges forgatókönyv bekövetkeztére. Több hét karanténban töltött hét után, az eddigi tapasztalatokat és számokat összegezve elmondhatjuk, hogy ez a fontos stratégiai cél teljesült.
Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy hazánkban sok embertársunk és családjaik, szeretteik szenvedték meg a járvány súlyos, olykor legsúlyosabb következményeit.

Most egy új idõszakhoz kell alkalmazkodnia mindannyiunknak, mivel a szigorú maszkhasználat mellett kicsit kitárulkozik az eddig oly zárt életünk: megnyílnak üzletek, vendéglátóhelyek teraszai, játszóterek, kirándulóhelyek, és sok minden más. Mindez azonban azt is jelenti, hogy a bezártságból a nyitottság felé való elmozdulás kockázatokat is rejthet magában, hiszen könnyen a felszabadultság illúziójába eshetünk, amely a vírus terjedésének kedvezhet, ha óvatlanok vagyunk.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljük életünket, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

Fontos elmondani és tudatosítani magunkban, hogy a következetes, átgondolt helyi intézkedések és döntések eddig azt eredményezték, hogy figyelve a járványügyi adatokat, a Zala megyei megfertõzöttek viszonylag magas számával szemben Nagykanizsán kevés megfigyelés alá helyezettrõl, és ami még fontosabb, nagyon kis számú aktív elkülönítés alatt lévõ embertársunkról beszélhetünk.

Aktív elkülönítés alatt jelenleg 2 személy van; õk azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél enyhe tünetekkel fennáll a fertõzés gyanúja, de kórházi kezelésre nem szorulnak. Az eddigi összesített adatokat tekintve is az aktív elkülönítettek már 18 esetben feloldott státuszúak.

Mindez erõs, optimista, de nem elbizakodott alapot jelenthet számunkra. Azonban, hangsúlyozom, ez a jelen állapotot tükrözi, mely nem lehet garancia a jövõre nézve. Hiszem, ha továbbra is ugyanolyan türelemmel és megfontoltsággal cselekszünk mindannyian és hozzuk meg döntéseinket, akkor a sokak által emlegetett oly nagyszerû példák, városok és városvezetõk, mindent tudó jótanácsok, javaslatok és kezdeményezések ellenére is megfelelõ mederben tudjuk tartani a járvány menetét. Ez a város teljes közösségén múlik.

Nem gondolom, hogy a sokrétû egyeztetések, az innovatívnak tûnõ, de kellõ megfontoltságot és sok esetben a szakmaiságot is nélkülözõ tanácsok és intézkedések a jelenleg alkalmazható legjobb ellenszerek. Hiszen nincs egzakt és biztos tudás senkinek a birtokában egy ilyen helyzet kezelésére, de létezik a józan belátás és a legjobb megoldások megtanulása.

Tisztelt Kanizsaiak!

Most egy új idõszak áll elõttünk, amikor országos teszteléssel összekapcsolt kutatások is elindulnak. Kérem Önöket, legyenek nyitottak egy esetleges felmérésre, fogadják a megkeresést, mert ezzel sokat segíthetünk a járvány terjedésének, a vírus tulajdonságainak megismerésében.

Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet, hogy a teljes teszteléssel kapcsolatos folyamatos felvetésekkel szemben erõsíti a szkepszist, hogy eddig két nagy nemzetközi szintû magyar nagyvállalat tesztelte le munkatársait, ezzel mintegy 14 ezer embert vizsgálva meg, és mindössze 54 esetben találtak pozitív eredményt, ami rendkívül alacsony érintettséget jelent, vagyis nem feltétlenül ez az út a kizárólagosan helyes. Hanem az eddig járt út, tehát a türelmes, fegyelmezett, szabálykövetõ és embertársaink iránti szolidáris út.

Kérem Önöket, maradjunk közösen ezen az úton.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere