Tisztelt Kanizsaiak! Kedves Idõskorúak!

A koronavírus elleni védekezés új stációba lépett május 4-étõl, hétfõtõl kezdõdõen, ennek megfelelõen számos korlátozás enyhítésre került. A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekrõl taglalja azokat az új kereteket és szabályokat, melyek e következõ idõszakban meghatározzák az életünket, a cselekvési lehetõségeinket.

A kormányrendelet alapján városunkban is számos változás, enyhítés történik, közöttük a vásárcsarnok és a piac beléptetésével és a 65. év felettiek látogatási rendjével kapcsolatos pontokon.

Az új kormányrendelettel összhangban tehát május 4-étõl a Csarnok Üzletház (vásárcsarnok) mûködését a következõk szerint módosítom:

• Nagykanizsán a Kalmár u. 6. szám alatt mûködõ élelmiszerpiacon (a vásárcsarnok élelmiszerpiacán) a 65. életévüket betöltött személyekre vonatkozóan megszûnt a kizárólagos látogatási idõsáv, vagyis a teljes nyitva tartás ideje alatt mindenki korlátozás nélkül látogathatja a piacot.

Fontos kiemelni, hogy a korlátozás nélküli látogatás csak a piacra vonatkozik, nem érinti az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek látogatási rendjét. Ott továbbra is a hatályban van a már ismert, a 65. életévüket betöltött személyekre vonatkozó kizárólagos, 9.00 óra és a 12.00 óra közötti látogatási idõsáv.

• Május 4-étõl vasárnaponként is újra nyitva tart a vásárcsarnok élelmiszerpiaca és a Bolhapiac.

• Tájékoztatom Önöket, hogy a holnapi naptól a csarnok minden bejárati ajtaja nyitva áll, mivel nincs kizárólagos látogatási idõsáv.

Hangsúlyozom, hogy a kormányrendelet mindenkit kötelez, hogy más emberekkel való szociális érintkezést – a közös háztartásban élõk kivételével – a lehetõ legkisebb mértékûre korlátozza, és a másik embertõl lehetõség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartson.

Emellett mindenki köteles üzletben történõ vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendõ) viselni.

Magam is nyomatékosan kérek mindenkit, hogy egymásra való tekintettel viseljünk minden nyilvános helyen, tömegközlekedési jármûvön, üzletben maszkot vagy más védõeszközt!

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra #senkinemmaradegyedül

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere