Tisztelt Kanizsaiak!

Május 4-e óta a rendkívüli idõszak egy újabb állomásához érkeztünk és a koronavírus elleni védekezés új stációba lépett. Az eddigi védekezés hatékonynak és hatásosnak bizonyult a szakemberek és az ország vezetõi részérõl, így számos korlátozás enyhítésre került.
Mindez azonban törékeny állapot, a bezártságból a nyitottság felé való elmozdulás kockázatokat is rejt magában, hiszen könnyen a felszabadultság illúziójába eshetünk, amely a vírus terjedésének kedvezhet, ha óvatlanok vagyunk.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljük életünket, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekrõl ismerteti az új kereteket és szabályokat, melyek e következõ idõszakban meghatározzák az életünket, a cselekvési lehetõségeinket.

A kormányrendelet alapján városunkban is számos változás, enyhítés történik, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

• A mai naptól a Mindenki Sportpályája a 170/2020.(IV.30) Korm.rendelet alapján leírtak szerint látogatható, a mûfüves focipályák használata is lehetséges.

• A játszóterek és közterületi felnõtt edzõeszközök fertõtlenítése e hét csütörtökig megtörténik, majd ezt követõen péntektõl használatba vehetik a játszótereket és a közterületi felnõtt edzõeszközöket.

• A Csónakázó-tó esetében látogatási korlátozás további intézkedésig nem kerül bevezetésre.

Hangsúlyozom azonban, hogy a kormányrendelet mindenkit kötelez, hogy más emberekkel való szociális érintkezést – a közös háztartásban élõk kivételével – a lehetõ legkisebb mértékûre korlátozza, és a másik embertõl lehetõség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartson.

Emellett mindenki köteles üzletben történõ vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendõ) viselni.

Magam is nyomatékosan kérek mindenkit, hogy egymásra való tekintettel viseljünk minden nyilvános helyen, tömegközlekedési jármûvön, üzletben maszkot vagy más védõeszközt!

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra #senkinemmaradegyedül

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere