Tisztelt Kanizsaiak!

A koronavírus elleni védekezés e hét kezdetétõl új stációba lépett, ennek megfelelõen számos korlátozás enyhítésre került.

‼️Hangsúlyozom azonban, az enyhítés egyben felelõs és óvatos magatartást is kell hogy jelentsen mindannyiunk részérõl, mivel a korona-vírus járvány még meghatározza az életünket, így ez a jelenlegi állapot rendkívül törékeny.

‼️Ezért nyomatékosan kérem Önöket, hogy egymásra való tekintettel viseljünk minden nyilvános helyen, tömegközlekedési jármûvön, üzletben maszkot vagy más védõeszközt!
Kérem Önöket abban is, hogy a 168/2020. (IV.30.) kormányrendelet ránk rótt kötelezettségeit betartva korlátozzuk a más emberekkel való szociális érintkezést – a közös háztartásban élõk kivételével – a lehetõ legkisebb mértékûre, és a másik embertõl lehetõség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartsunk be.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra
#senkinemmaradegyedül

Balogh László

 


Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere