Tisztelt Kanizsaiak!

Magyarország négy orvos-egészségtudományi képzést folytató egyeteme – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem – a Központi Statisztikai Hivatallal együttmûködve 2020. május 1-tõl közel 18 ezer fõ bevonásával országos vizsgálatsorozatot kezdett.

A kutatás célja, hogy pontosan, az egész országra érvényes módon feltérképezze a koronavírus-fertõzés elterjedtségét. A naprakész tudományos adatok kulcsfontosságúak a járvány sikeres leküzdésében, az egészségügyi dolgozók munkájában és a megalapozott döntések meghozatalában egyaránt.

A vizsgálatba Nagykanizsán és a térségben élõk közül többen is véletlenszerûen beválasztásra kerültek a 14 éves és idõsebb népesség körébõl. A vizsgálat 2020. május 1-14. között zajlik, azonban a Nagykanizsáról kiválasztott személyek meghatározott idõpontban kerülnek megkeresésre, amit a KSH az egyetem bevonásával már közölt az érintettekkel.

A felmérésben résztvevõk a szûrõvizsgálatot megelõzõen egy kérdõívet is kitöltenek, majd ezt követõen garat-, orr- és vérmintavétel történik. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét, minden a vizsgálatban résztvevõ személy egyénre szabottan, várhatóan május második felében tudhatja meg.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kiválasztott résztvevõk kulcsszerepet játszanak a járvány elleni küzdelemben, hisz hozzájuk hasonló emberek sokaságát képviselik a szûrõvizsgálatban.

Ezért kérek mindenkit, aki beválasztásra került városunkból és a térség településeirõl, hogy a cél kiemelkedõ jelentõsége érdekében vegyen részt a szûrõvizsgálaton, amely a lakosoknak korábban megküldötteken túl az alábbi helyszíneken és idõpontokban vehetõ igénybe a lakhelytõl függetlenül:

Helyszín: Kanizsai Dorottya Kórház Mikrobiológiai Laboratórium
8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Idõpont: 2020. május 12-15. kedd-szerda-csütörtök-péntek (8-14 óra között)

Helyszín: Zala Megyei Szent Rafael Kórház Tüdõgyógyászati Szakrendelés
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.
Idõpont: 2020. május 11-15. hétfõ-kedd-szerda-csütörtök-péntek (8-15 óra között)

Helyszín: Keszthelyi Kórház Sürgõsségi (SBO) Ambulancia kijelölt helye
8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Idõpont: 2020. május 12-15. kedd-szerda-csütörtök-péntek (8-16 óra között)

Mindannyiunk nevében köszönjük mindazon lakosok részvételét, akik kiválasztásra kerültek és megjelenésükkel támogatják a közös célt, a járvány megfékezését.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere