Tisztelt Kanizsaiak!

Még március közepén, az óvodákhoz hasonlóan, az önkormányzati fenntartású bölcsõdékben is rendkívüli szünetet rendeltem el. A gyerekek felügyeletét a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde a szigorú járványügyi elõírásokra odafigyelve, a Napraforgó Bölcsõdében ügyeleti rendszerben biztosította.

Böröndi Ágnes intézményvezetõtõl azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ellátás iránt fokozatosan növekvõ igényeket a Belvárosi Bóbita Bölcsõde megnyitásával tudják kielégíteni. A nevelési intézményekben azonban csak azokat a kisgyerekeket fogadják, akik fertõzõ betegségben nem szenvednek, és az ügyeletet a szülõ vagy más törvényes képviselõ – munkavégzés vagy más ok miatt – igényli.

 A gyermekének ügyeletet igénylõ szülõnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke nem szenved fertõzõ betegségben.

 Az ügyeletet kiscsoportos formában szervezik, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletét tudják biztosítani.

 A gyermeket a bölcsõde bejáratánál fogadják, a szülõk nem léphetnek be az épületbe.

 A bölcsõde területén a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszki, sál, kendõ) viselése kötelezõ.

 A kisgyermeknevelõk beosztását az ügyeleti igényekhez igazítják.

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényt a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde intézményvezetõjéhez kell eljuttatni
📧 az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu email címre, vagy
📞 a 93-314 340-es telefonszámon lehet jelezni.

 A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek nevét, a bölcsõde nevét, az ügyeleti igény okát (kérik a munkahely és a munkakör megjelölését a szülõ részérõl).

Kérik, hogy a családok csak indokolt esetben válasszák az ügyeleti ellátást gyermekük számára.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#vigyázzunkegymásra
#senkinemmaradegyedül

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere