Tisztelt Kanizsaiak!

Önzetlenség, adakozás, áldozatvállalás – a koronavírus-járvány idején felértékelõdött ezeknek a szavaknak a jelentése. A nemes, példaértékû cselekedetek egyik fõ mozgatórugója az empátia, ami lehetõvé teszi, hogy átérezzük embertársaink helyzetét.

Az elmúlt 63 napban sok kanizsai vizsgázott jelesre. Volt, aki idõs szomszédjának vásárolt be, kiváltotta a gyógyszerét, mások pedig lehetõségeikhez mérten ajánlottak fel anyagi vagy tárgyi segítséget. Köszönet minden egyes jó szóért, tettért! Ezek egytõl egyig azt bizonyítják, hogy ebben a rendkívüli helyzetben Nagykanizsa összefogott.

A napokban megkeresett Horváth György, aki összesen 2500 darab certifikált maszkot ajánlott fel az önkormányzat, a rendõrség, a nagykanizsai mentõállomás, a vöröskereszt, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság munkatársainak. A Kanizsatex Kft. ügyvezetõjétõl megtudtam, nemrég hetvenharmadszor adott vért, s ekkor született meg benne a gondolat, hogy támogatja a frontvonalban lévõket. Köszönet a nemes, s egyben lokálpatrióta cselekedetért!

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere