Tisztelt Kanizsaiak!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli települési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülõ lakosai számára.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehetõ rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulásra az jogosult,
• akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetését követõ 6 hónapon belül - szûnt meg,
• álláskeresési járadékban részesül,
• megszûnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövedelemben részesült,
• lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,
• háztartásában az egy fõre esõ jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehetõ rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a háztartás létszámától függõen 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehetõ rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
• a keresõtevékenység megszûnését igazoló dokumentumokat,
• az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék idõtartamáról, összegérõl és a megállapítás alapjául szolgáló bruttó munkabér összegérõl),
• a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását,
• a lakás nagyságának igazolását.

A veszélyhelyzet esetén igénybe vehetõ újrakezdést segítõ rendkívüli támogatásra az jogosult,
• aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud,
• aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása idõpontjában regisztrált álláskeresõ,
• aki a kérelmét a hozzájárulás megszûnését követõen - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megtalálható (A város élete/Népjólét/Segélyek).

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyanitt letölthetõ, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában kérhetõ.

A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyûjtõládán keresztül van lehetõség. Információ hétfõtõl-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhetõ.
Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere