Tisztelt Kanizsaiak!

Hosszú és nehéz heteket tudhatunk magunk mögött, amely rendkívüli periódust döntõen a járványveszély megfékezését elõsegítõ szabályok, intézkedések és támogató cselekedetek uraltak. Mindannyian mindent annak rendeltünk alá, hogy gátat vessünk a vírus terjedésének, így a megszokott hétköznapoktól teljességgel eltérõ életformát, magatartást és óvatosságot követelt tõlünk ez az idõszak.

Jelen tudásunk szerint elmondhatjuk, hogy sikeresnek bizonyult az eddig meghozott összes rendelkezés és intézkedés, akár országosan, akár helyi, nagykanizsai szinten értjük. Idõben reagáltunk a veszélyhelyzet kihívásaira, mértékében és méretében megfelelõ módon, aminek következtében biztonságban és egészségben juthattunk túl a járvány ezen, remélhetõleg végleges szakaszán.

A következetes, átgondolt helyi intézkedések és döntések azt eredményezték, hogy Nagykanizsán kevés megfigyelés alá helyezettrõl, és ami még fontosabb, nagyon kis számú aktív elkülönítés alatt lévõ embertársunkról beszélhetünk.

Összességében járványügyi megfigyelés alá eddig 253 embert helyeztek, melybõl már 218 feloldott, így jelenleg 35-en vannak még aktív megfigyelés alatt. Mindez azt jelenti, hogy ezen esetekben nem áll fenn a fertõzés gyanúja, ténye, csupán például külföldi munkahely vagy tartózkodás utáni, a biztonságunk érdekében meghozott kéthetes elkülönítésrõl, karanténról van szó. A 253 embert érintõ intézkedés pedig az elmúlt hetek teljes idõtartamára vonatkozik, melybõl tehát már 218 lejárt megbetegedés nélkül.

Aktív elkülönítésben ezen hetek-hónapok alatt összességében 26 ember volt, jelenleg 4 személy áll ilyen jellegû elkülönítés alatt.
Õk azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél fennált vagy fennáll a fertõzés gyanúja, de az enyhe tünetek miatt kórházi kezelésre nem szorulnak. Az eddigi összesített adatokat tekintve az aktív elkülönítettek közül már 22 esetben feloldották a karantént, vagyis ennyien már bizonyosan egészségesek.

Elmondhatjuk tehát, hogy Nagykanizsán a jelen pillanatig rendkívül kevés esetben merült fel a betegség gyanúja, esete, és azok döntõ többségérõl is kiderült, hogy csupán gyanúról volt szó.

Mindez az itt élõ embereknek és családoknak köszönhetõ, akik egy valódi közösség létezését igazolóan vigyáztak egymásra, önmagukra, betartva az idõben és megfelelõ mértékben meghozott rendelkezések magatartási szabályait.

Köszönöm minden kanizsai polgárnak, hogy bíztak önmagukban, egymásban, a város és a hatóságok vezetõiben, munkatársaiban, mert enélkül a bizalom nélkül nem sikerülhetett volna. Ez a bizalom az igazi közösségek legerõsebb ragasztóanyaga, köteléke, amely nélkül önmagunkra maradnánk a világban.

Az elmúlt idõszak optimista, de nem elbizakodott alapot jelenthet számunkra. Õrizzük meg a megerõsödött bizalmunkat, óvatosságunkat és hitünket, hogy a járvány korszaka már csak a történelemkönyvekben megmaradt korszakként maradjon meg számunkra.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljünk, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

#vigyázzunkegymásra

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere