Szociális háló a város 65 év feletti lakosságának ellátására

A SARS-CoV-2 koronavírus-járvány elleni fokozott védekezés miatt célszerû, hogy a 65 év feletti lakosok lehetõség szerint a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Otthon tartózkodásuk esetén - amennyiben egyéb módon nem oldható meg - az ellátásukról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik. 

Igénybe vehetõ szolgáltatások:
• Bevásárlás: a telefonon leadott igények alapján az árucikkek beszerzését a Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi.
• Csekk feladása: a telefonon leadott igények alapján a csekkfeladást a Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi.
• Gyógyszerkiváltás: az elektronikus receptek kiszállítását bejelentés alapján a gyógyszertár ingyenesen házhoz viszi. Papír alapú receptek kiváltását a Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi.

Hívható telefonszámok:
NMJV Polgármesteri Hivatala: 20-849-24-91, 30-607-3710,
Család- és Gyermekjóléti Központ: 20-920-80-44,
Egészségügyi Alapellátás Intézménye: 20-323-59-25
NESZI Idõsek Napközi Otthona (Zrínyi Klub) 93-312-774.

Igénybejelentésüket hétfõtõl-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig tehetik meg.

Balogh László
polgármester