Zala Megyei 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda

 

Vezetõje: Dr. Gyergyák Krisztina

Hivatali helyiségének címe: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Nyitva tartása:

hétfõtõl – csütörtökig: 08.00 – 16.00

pénteken: 08.00 – 12.00

Telefonszáma:

  • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos ügyintézés: +36 20/849-2314
  • névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés: +36 20/849-2470

Fax: +36 93/510 - 078

Elektronikus levélcíme: gyergyak.krisztina@nagykanizsa.hu

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 24/2018.(III.07.), valamint 83/2019.(IV.25.) számú határozatával a Nagykanizsa Megyei Jogú Városban mûködõ szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Tagok:

Bakonyi Istvánné

Balogh Imre

Bányai Erzsébet

Bedõ Ferencné

Benczik Ferenc

Benczik Ildikó Mária

Bene Lászlóné

Bernáth Csaba

Bernáthné Kuruczleki Judit

Betlehem Attila

Bicsák István

Bicsák Istvánné

Bicsák Józsefné

Boncz Ibolya

Borsos Józsefné

Csalló Jánosné

Cserny Józsefné

Delyné Csere Andrea

Dienes Lajos

Dienesné Szmodics Ilona

Dobri Lajosné

Dr. Némethné Kovács Edit

Dr. Tolnai Sándorné

Ecsediné Czinki Tünde

Erdõs Attila Mihályné

Farkas István József

Farkasné Horváth Anna

Feketéné Ország Julianna

Fenyves Ferencné

Fenyves Jenõ

Fenyvesi Mihály

Fertõffy Tamás Lajos

Forró Balázs

Gáspárné Hans Katalin

Gerencsér György

Gerencsér Györgyné

Gether Lászlóné

Glavák Károly

Gombos Tibor

Gondáné Intresz Emõke

Gudlin György Csabáné

Halmos Ildikó

Hervai Erzsébet Ilona

Hilcz Istvánné

Horváth Istvánné

Horváth Zsuzsánna

Jakab Rudolf Tamásné

Kálmán Miklós

Kandárné Molnár Jusztina

Kárász Mihály

Kercsmarics Edina

Keszthelyi Andrea

Kis-Gergely József

Koczor Boglárka

Koczor Norbert

Kondorosi Zoltán

Kósa Gyuláné

Kosztelnik Lászlóné

Kovács Mária

Kozma Márta

Krampek Györgyi

Kütsön Andrásné

Lakatos Péterné

Laki Katalin

Magyar Jánosné

Major János

Mátés Jánosné

Mercigány Róbertné

Mihalicz Lajos

Millei József

Mónai Zsuzsanna

Munkácsi Katalin

Nemes Gyuláné

Nemes Mária

Németh Mária

Németh Zoltánné

Nyakas István

Póka Lászlóné

Polainé Mihovics Andrea

Pozsgainé Szörcsök Erika

Pusztai-Göller Gyöngyi

Püspökiné Jámbor Zsuzsanna

Rácz Katalin

Riersch Zoltán

Sárkány Szilveszter

Selybi Sándorné

Siposné Molnár Ilona Magdolna

Spollár Ferencné

Süle Ildikó

Süléné Jakab Ildikó

Szabó László

Szabó Zoltánné

Szabóné Horváth Erzsébet

Száraz Csilla

Szécsényi István

Szente Istvánné

Szommer Andrásné

Takács Zsuzsanna

Tanbergerné Vámosi Judit

Tar Gábor

Temesi Józsefné

Temesi Róbert

Tomori Etelka

Tóth Ferenc

Tóth Lajosné

Tóth Tihamérné

Tóthné Bentzik Klára

Tóthné Hegedûs Erzsébet

Törõ Ferenc

Törökné Nagy Nikoletta

Tulman Gézáné

Vadkerti-Tóth Jánosné

Valachné Füstös Etelka

Várfalvi Tibor

Varga Andrásné

Végh Endréné

Vida Attila

Vörös Antalné

Vukics Szilvia

Zsiga Lajos Zsolt

 

Póttagok:

Balikó Barbara

Betlehemné Marton Ildikó

Bognár Erika

Burcsi Lajosné

Decs Viktória

dr. Berkesné Nagy Anikó

Fenyvesi Károlyné

Ferencz István

Gáspár Ferenc

Gergye Ottó Imréné

Gurdonyi József

Gyertyánági Tamás Zoltánné

Hajas György

Hári Jánosné

Horváth Ferencné

Horváthné Nagy Mária

Ibriksz Zoltánné

Járik Ferencné

Kanizsai József

Kondákor Zoltánné

Kõmûvesné Vékási Edina

Magyar Ferenc

Mikola Józsefné

Molnár Józsefné

Nagy Bettina

Nagy Lajos Gáborné

Nánási Zoltánné

Pappné Németh Karolina

Pásztori Mária Magdolna

Pávlicz László

Polai György

Rigla Istvánné

Rodek György Józsefné

Salamon László

Seguin-Horváth Rita

Solymosiné Baranyai Melinda

Somfalvi Alíz

Somogyi Istvánné

Szabó Róbertné

Szakony György Tibor

Szár Judit

Szeghy László

Szekeres Ildikó

Tihanyi Ferencné

Várfalvi Mária Terézia

Vasáros Jánosné

Veres Béláné

Zsiga Balázs

 

Szavazókörök