A kedvezményezett neve:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: "Együtt Ligetvárosért!"

A szerzõdött támogatási összeg: 234.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt bemutatása: 234 millió forintos vissza nem térítendõ uniós támogatás teszi lehetõvé, hogy városunk elmaradott részén olyan beavatkozásokat hajtsunk végre, amelyek hozzájárulnak az ott élõ lakosság élethelyzetének javításához. A projekt fókuszában az itt élõk közösségi és egyéni szintû társadalmi integrációja, felzárkóztatása áll. Komplex tevékenységek által kívánjuk javítani a hátrányos helyzetû lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre, amelyet az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával illetve a folyamatos szociális munka keretében valósítunk meg. Fontos elem a gyerekek iskolai felzárkózását segítõ kiegészítõ oktatási és készségfejlesztési programok, amelyek hónapok óta zajlanak az akcióterületen. E mellett számos klubfoglalkozás indult útjára, amelyek a kézügyesség, a manuális képességek, kreativitás és alkotókedv fejlesztésére és fenntartására irányulnak.
Cél továbbá, hogy a kommunikációt és együttmûködõ képességet, empátiát fejlesszük, amely nélkülözhetetlen az iskolai felzárkózás és sikeresség érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
A projekt kódja:
TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001

 


2020. március 16.

A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZETT INTÉZKEDÉSEK

A veszélyhelyzet miatt meghozott fejlesztéspolitikai intézkedések értelmében a TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 „Együtt Ligetvárosért!” projekt keretében megvalósuló rendezvények és különbözõ klubfoglalkozások, beavatkozások egy része bizonytalan ideig felfüggesztésre kerültek. Ezek - a rendkívüli helyzetre való tekintettel leállított – foglalkozások természetesen a késõbbiekben, átütemezést követõen megvalósulnak a projekt keretein belül.
Az érintett beavatkozások:
• klubfoglalkozások,
• nyitott családi napok,
• kulturális kirándulások,
• célcsoport képzése,
• iskolai felzárkóztatást célzó készségfejlesztési program.

A projekt keretében továbbra is zajlik a folyamatos szociális munka, amelyre ezekben a nehéz idõkben még inkább nagyobb igény mutatkozik. Természetesen kollégáink a személyes kapcsolattartást igyekeznek a minimumra redukálni, a segítségnyújtás fõként telefonon és egyéb online módon történik.
Egyes programelem tekintetében lehetõségünk volt rugalmasan alkalmazkodni a kialakult helyzethez, így a nõi klub keretében két varrógépet bevonva maszkok varrását kezdeményeztük a nõi klub tagjai körében, valamint ezek mosása, fertõtlenítése, vasalása is megtörténik további klubtagok által. Az elkészült maszkok folyamatosan kerülnek majd kiosztásra a program központi településrészén, Ligetvárosban.
Ebben az embert próbáló idõszakban még nagyobb szükség van a szolidaritásra, egymás támogatására, kölcsönös segítségnyújtásra, a környezetünkben élõkre való nagyobb odafigyelésre.
A projekt megvalósításában dolgozó kollégák nevében is kívánunk mindenkinek jó egészséget! Aki teheti, maradjon otthon! Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

 


2019. december 21.

FOLYTATÓDHATNAK A BEAVATKOZÁSOK LIGETVÁROSBAN

A TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 „Együtt Ligetvárosért!” projekt költségnövekményére vonatkozó kérelmünket a Kormány a 1232/2019 (IV.23.) Korm. határozat alapján pozitív elbírálásban részesítette, így az eredeti 164.000.000 Ft-os támogatási összeg 234.000.000 Ft-ra emelkedett, a projekt fizikai zárása pedig 2021.06.30-ra tolódott ki.
Az ezzel kapcsolatos Támogatási Szerzõdés módosítás 2019. december 18-án került aláírásra. Ennek eredményeként a következõ 18 hónapban folytatódnak az akcióterületen a beavatkozások.


SAJTÓKÖZLEMÉNY