TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” projekt

Kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán”

A szerzõdött támogatás összege: 265 995 981,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerûsítését, a hozzáférés egyenetlenségeinek mérséklését célozza. A fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelõzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlõdést, az életminõség javítását és a munkaképesség mielõbbi visszaállítását, valamint az erõforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttmûködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minõségének javítását segítik elõ.

 A fejlesztéssel érintett szolgálatok:

  • Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. felnõtt háziorvosi rendelõ felújítása
  • Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Fogászati alapellátási rendelõ felújítása
  • Nagykanizsa, Csengery u. 89. sz. alatt új gyermek háziorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat építése

 

A fejlesztés eredményeként az épületek felújításával, illetve berendezési tárgyainak cseréjével az odalátogatókat biztonságos, magas színvonalú, minden igényt kielégítõ szolgálatok fogadhatják.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)