A kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: "Kanizsai foglalkoztatási paktum"

A szerzõdött támogatási összeg: 425.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt bemutatása: a projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztés helyzetelemzésen alapuló helyi szintû stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskeresõ hátrányos helyzetû és inaktív személyek munkaerõ-piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a Nagykanizsán élõ munkanélküliek közül minimum 300 fõ vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

A projekt kódja: TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001


2019. január 30.

Folytatódik a nagykanizsai foglalkoztatási projekt

Három évvel ezelõtt indult el a helyi foglalkoztatási paktum a városban, amelynek célja, hogy különféle munkaerõpiaci szolgáltatások nyújtásával a hátrányos helyzetû célcsoportok munkaerõpiaci helyzetét javítsa.

A Kanizsai foglalkoztatási paktum elsõ szakaszának célkitûzése 300 fõ bevonása különféle munkaerõ-piaci szolgáltatásokba. Ezek közül több, mint 100 fõ részesült bértámogatásban, azaz legalább fél éven keresztül a foglalkoztatásuk is megoldottá vált. A bértámogatásban részesülõk közel 30 százaléka a támogatási idõszakot követõen is aktív maradt, ami komoly sikert jelent. 

További támogatásból lehetõség nyílik a program folytatására, vagyis 107 millió forintból további 100 fõt kívánunk munkaerõpiaci szolgáltatásokba bevonni, ebbõl 50 fõt bértámogatásban részesíteni, ami a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt elõnyt jelent. Mindezek mellett továbbra is lehetõség van mentori szolgáltatások igénybe vételére, legyen szó akár önéletrajz írásról vagy álláskeresési technikákról. 

A foglalkoztatási paktum második szakaszában szintén a munkavállalás terén hátrányos helyzetûnek számító csoportokat – pályakezdõk, roma származású emberek, gyesrõl visszatérõ édesanyák – támogatnak. A Bajza utca 2. szám alatt mûködõ paktumirodában akár személyesen is lehet érdeklõdni a paktum 2. nyújtotta lehetõségekrõl.


SAJTÓKÖZLEMÉNY